ACM en netbeheerders onderzoeken mogelijkheden om gevolgen personeelsschaarste te verkleinen

| 1 april 2022

ACM en netbeheerders onderzoeken mogelijkheden om gevolgen personeelsschaarste te verkleinenDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een verkenning uitgevoerd om meer beeld te krijgen van de gevolgen van personeelsschaarste voor netbeheerders. Uit de verkenning blijkt dat de schaarste aan technisch geschoold personeel een structureel probleem vormt in de energiesector. 

Bij grote netbeheerders, zoals TenneT, Liander, Enexis en Stedis, leidt de schaarste tot vertraging in de uitvoering van projecten. Hierdoor worden nieuwe aansluitingen later pas aangelegd of verzwaringen worden minder snel uitgevoerd. 

Uit verschillende gesprekken, die ACM in de tweede helft van 2021 heeft gevoerd met betrekking tot de verkenning, kwam naar voren dat de vraag naar personeel en het aanbod uit de markt niet in evenwicht zijn en dit een structureel probleem is. 

Energietransitie

Vanwege de energietransitie is het werkpakket voor netbeheerders (en andere bedrijven) veel groter geworden en is de vraag naar technisch geschoold personeel sterk gestegen. Deze groeiende vraag naar personeel leidt nog niet tot meer aanbod van technisch geschoold personeel omdat de uitstroom vanuit opleidingen nog niet meegroeit met deze vraag. 

Uit de verkenning bleek ook dat het bestaande personeel door de netbeheerder niet altijd optimaal wordt ingezet. Er zijn nog verbeter mogelijkheden bij de aanpak van grote projecten, het constant en voorspelbaar maken van werkstromen bij netbeheerders en een betere samenwerking tussen de netbeheerders en de ketenpartners.

Autoriteit Consument & Markt

Om achter te komen wat de gevolgen van de personeelsschaarste voor de netbeheerders zijn gaat de ACM de aanpak van het probleem van personeelsschaarste regelmatig met de netbeheerders bespreken. De ACM zal hierbij kijken naar mogelijkheden om het probleem te verkleinen, met sturing en aanpak van de netbeheerders. Hierbij wordt er ook gekeken welke rol netbeheerders en andere spelers hierin kunnen spelen, wel met de ACM als toezichthouder. 

De ACM zal daarbij ook kijken of het mogelijk en wenselijk is om in de regulering van de netbeheerders extra prikkels en mogelijkheden in te bouwen om netbeheerders te helpen het probleem van personeelsschaarste te verkleinen. Daarnaast heeft de ACM al eerder dit jaar aangekondigd te onderzoeken of netbeheerders projecten die bijdragen aan de energietransitie voorrang kunnen geven. Dit kan het structurele probleem van personeelsschaarste niet oplossen, maar kan het effect op de energietransitie mogelijk wel verzachten. Bron: ACM

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.