Bouw Windpark Bovenwind dit jaar van start

| 1 januari 2022
Bouw Windpark Bovenwind dit jaar van start

Bron: Wijduurzaamstaphorst

Eind november 2021 heeft Windpark Bovenwind financial close bereikt met ASN Bank over de financiering van het windpark. De bouw van het windpark in de Lommert in de gemeente Staphorst zal naar verwachting in de loop van dit jaar van start gaan.

Dit meldt consultant Pondera dat vanaf de start betrokken is geweest bij de ontwikkeling en realisatie van windpark Bovenwind. Windpark Bovenwind is een initiatief van Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS). Voor de realisatie van het windpark werkt de coöperatie zamen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta).

Met het behalen van financial close gaat de coöperatie nu over naar de volgende fase, de bouw.

Enercon & Van den Heuvel

Het windpark krijgt drie windturbines. De initiatiefnemers hebben in juli 2021 een contract afgesloten met de Duitse turbineleverancier Enercon voor de levering van drie windturbines met een rotordiameter van 138 meter, een ashoogte van 131 meter en een tiphoogte van 198 meter. Daarnaast is een contract getekend met het Nederlandse aannemersbedrijf Van den Heuvel. HEt windpark heeft in 2020 SDE+ subsidie toegekend gekregen.

Tijdens de bouwfase zal coöperatie WDS een crowdfundings-campagne organiseren om de inwoners van Staphorst de gelegenheid te bieden mee te investeren in het windpark. Bron: Pondera

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.