Bouw windpark Neer in volle gang

| 1 februari 2012

De bouw van het windpark Neer in Limburg is reeds begonnen. De aanleg van de windmolens is in volle gang.  In december is begonnen met de opbouw van de vier Enercon E-82 windturbines met elk een vermogen van 2.3 MW. Deze windturbines met een ashoogte van 98 m en een diameter van 82 m zullen voldoende capaciteit opwekken voor 5.000 huishoudens.

Dit is maar liefst een derde van alle huishoudens in de 16 dorpen die de gemeente Leudal telt. Het windpark zal naar verwachting in april 2012 feestelijk worden geopend. En een feest mag het worden. Het windproject, helaas geen uitzondering, kent namelijk een lange adem van 10 jaar.

Het project lag stil vanwege het ontbreken van de MEP subsidie in 2007 en de te lage SDE in 2008. In 2009 zijn uiteindelijk de vergunningen aangevraagd. Na het beoordelen en ongegrond verklaren van de bezwaren zijn in het najaar van 2010 de vergunningen verleend en is de SDE toegekend.

In de beroepsperiode heeft de rechtbank alle ingediende bezwaren afgewezen, waarop de initiatiefnemers het besluit namen de bouw te starten.

 

Category: Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.