Consultatie-bijeenkomsten windparken Flevoland

| 1 mei 2014

De Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF) nodigt bewoners van het buitengebied in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland uit voor een tweede ronde van consultatiebijeenkomsten om de hoofdlijnen van het Federatieplan Windenergie voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland voor te leggen. Tijdens de tweede ronde bijeenkomsten van 6 tot en met 8 mei wordt gesproken over de locaties van de nieuwe windparken, het saneren van bestaande windturbines, vergoedingen voor omwonenden en participatiemogelijkheden voor alle Flevolanders.

De FWF organiseert drie bijeenkomsten voor de volgende gebieden:

•   Op 6 mei in het BSC, Runderweg 6 te Lelystad, voor Oostelijk Flevoland ten noorden van de Dronterweg en de Ketelweg:
•   Op 7 mei in de Open Haven, Kerkplein 8 te Zeewolde, voor zuidelijk Flevoland ten zuiden van de Knardijk.
•   Op 8 mei in het BSC, Runderweg 6 te Lelystad, voor Oostelijk Flevoland ten noorden van de Knardijk en ten Zuiden van de Dronterweg en de Ketelweg

Zowel leden als niet-leden (inwoners en ondernemers uit het buitengebied) van windverenigingen zijn welkom op al deze bijeenkomsten. Belangstellenden die verhinderd zijn op de avond waarin de bijeenkomst in de eigen omgeving plaatsvindt, kunnen aansluiten bij een van de andere bijeenkomsten. De avonden beginnen om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur. U bent van harte welkom!

flevoland

Bron: WindwerktvoorFlevoland

 

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Slopen, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.