Herstructurering Noord-Hollandse windlocaties is haalbaar

| 1 juli 2014

Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een mogelijke herstructurering van windlocaties in Noord – Holland (taak vanuit het Rijk voor Noord-Holland is 105,5 MW) heeft Ecofys de opdracht ontvangen om een rekenmodel te ontwikkelen. Een rekenmodel die de waarde van het nieuwe en bestaande windlocatie berekend.

Het concept-rekenmodel is in een zogenaamde expertmeeting met onder andere vertegenwoordigers van de brancheorganisaties gedeeld en aangescherpt.

Het rekenmodel biedt initiatiefnemers van nieuwe windparken en eigenaren van bestaande – mogelijk te saneren – molens de gelegenheid om een indicatieve kosten-baten analyse voor hun eigen situatie te maken. Door het invoeren van technische data (oa. capaciteit en MW), inkomsten, operationele kosten en gegevens over de financiering geeft het rekenmodel een indicatieve waardebepaling voor nieuwe locaties en een indicatieve restwaarde bepaling van bestaande molens.

Conclusies Ecofys

  • Waardebepaling van een windpark is maatwerk en de variatie is groot. De waarde van een windpark (bestaand of nieuw) dient per geval bepaald te worden.
  • De projectrendementen van de nieuwe locaties zijn redelijk vergelijkbaar.
  • Vooral het uitkopen van de kleinere bestaande windturbines (250 – 300 kW) is haalbaar, restwaarde is met 10 – 20 keuro/WT binnen bereik.
  • Er zijn voldoende kleinere windturbines in Noord-Holland (74 stuks kleiner dan 300 kW) waardoor het potentieel voor uitruil voldoende groot is.
  • Het rekenmodel is door Ecofys specifiek opgesteld voor de doeleinden en in de context van de opdracht voor de Provincie Noord-Holland. Het model is niet bedoeld om te gebruiken voor investeringsbeslissingen of andere finale beslissingen. Er wordt dus altijd nog een eigen businesscase gemaakt door initiatiefnemers.zoeterwoude

Bron: provincie Noord-Holland

Tags: , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.