Emmen wil regie uitvoering windenergie

| 1 september 2014

Gedeputeerde Staten ondersteunen het besluit van het college van B&W van Emmen dat ze regie wil voeren over de realisatie van de 95,5 MW windenergie. Gedeputeerde Staten zijn bereid om, na besluitvorming in Provinciale Staten, de regie voor de uitvoering van de opgave in de gemeente Emmen neer te leggen. Uitgangspunt hierbij is het Regieplan Windenergie van de provincie.

Betrokken gedeputeerden Munniksma (ruimtelijke ontwikkeling) en Van de Boer (energie) zien het als een grote stap voorwaarts dat de gemeente Emmen haar verantwoordelijkheid omtrent de realisatie van windenergie serieus neemt. Rein Munniksma: “Tijdens het constructieve overleg bleek duidelijk dat Emmen haar verantwoordelijkheid richting haar inwoners wil nemen. Ik waardeer dat enorm. Wij blijven wel eindverantwoordelijk en zullen voor 1 januari 2015 minister Kamp informeren over de planologische invulling van de 135,5 MW in het zuidelijk deel van het zoekgebied. Wanneer de gemeente Emmen, vóór besluitvorming in Provinciale Staten op 24 september 2014, met de gemeente Coevorden tot een andere verdeling kan komen, past dit binnen de afspraken met minister Kamp.”
De uitwerking van de afspraken pakt de provincie samen met Emmen op. Zo zal Emmen voor 1 december 2014 een nadere selectie maken uit de kansrijke locaties en voor 1 juli 2015 de locaties waar de windmolens definitief komen, aanwijzen.

Opstelling positief

Ook gedeputeerde Henk van de Boer vindt de opstelling van Emmen positief: ”Conform de afspraak uit de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe hebben wij de verdeling van de restopgave aan windenergie van 95,5 MW op ons genomen. Nu de gemeente Emmen aangeeft daar zelf een belangrijke rol in te willen spelen, komen we een flinke stap dichterbij onze verantwoordelijkheid voor de duurzaamheid in de provincie Drenthe.”

EWT.Netherlands.web

Bron: Provincie Drenthe

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.