Friesland: 70% is voorstander windenergie

| 1 september 2014

TNS NIPO heeft een onderzoek afgenomen onder de bewoners in Friesland over de draagvlak voor windenergie: Over het algemeen staan inwoners van de provincie Friesland positief tegenover windenergie; zeven op de tien is voorstander van het opwekken van windenergie in Nederland.

• Na het horen van een aantal voor- en tegenargumenten neemt het draagvlak voor windenergie af; 44% geeft dan aan voorstander te zijn.
• Als er vervolgens wordt gevraagd of men voor een specifiek initiatief voor windenergie in de buurt is, dan daalt het draagvlak naar gemiddeld 31%.

Bekendheid

De meerderheid van de omwonenden is bekend met het windmolen initiatief bij hen in de buurt (70%).
• De overgrote meerderheid (70%) is via verschillende media geïnformeerd over het initiatief bij hen in de buurt.
• Twee op de tien heeft iets over het initiatief gehoord via familie en vrienden en één op de tien was bij een regiobijeenkomst aanwezig.

De vragenlijst bestond grofweg uit vier delen:

• Algemene houding tegenover windenergie
• Draagvlak voor windenergie over het algemeen
• Bekendheid initiatief voor windenergie in de buurt
• Indien bekend: draagvlak voor het initiatief in de buurt

FrieslandCampina

Klik hier voor het onderzoeksrapport

 

 

Tags: , , , , ,

Category: Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.