Gemeente Raalte in gesprek met provincie om meer duidelijkheid windenergieproces

| 1 juli 2023

Gemeente Raalte in gesprek met provincie om meer duidelijkheid windenergieprocesGemeente Raalte heeft verschillende stappen gezet om ook de opwek van windenergie op gang te brengen. Zo heeft de gemeenteraad nadrukkelijk ‘ja’ gezegd tegen regie op dit proces. Onlangs is in de Provinciale Staten echter een motie is aangenomen om de regie naar de Provincie toe te trekken. De gemeente gaat in gesprekken met de Provincie op zoek naar duidelijkheid.

In mei jongstleden heeft de gemeenteraad van Raalte, provincie Overijssel, besloten om zelf de regie te nemen over grootschalige opwek van windenergie in haar regio. Het proces om zoekgebieden vast te stellen en te onderzoeken of aanvullend windbeleid nodig is moet echter nog opgestart worden en zal niet vóór 1 juli 2023 afgerond zijn maar pas volgend jaar.

De Provinciale Staten hebben echter onlangs een motie aangenomen om regie op wind te krijgen. Zij zien onder andere kansen in het clusteren van windturbines. Hiermee wil ze de onrust binnen de participerende gemeentes inperken en meer helderheid scheppen in de situatie rondom het opwekken van grootschalige windenergie.

Door het aannemen van de motie heeft de gemeente Raalte behoefte aan duidelijkheid in hoe dit zich gaat vertalen naar werkbare beleidskaders. Ook gezien de deadline voor het vaststellen van zoekgebieden op 1 juli 2023 gepind staat. Volgens gemeente Raalte spelen participatie en lokaal eigendom een essentiële rol; het belang van de inwoner staat voorop. Dit staat ook centraal in de gesprekken met de Provincie.

Wethouder Ben Nijboer:

“De voortgangsrapportage van de RES geeft ons een mooi overzicht van de stand van zaken, inclusief de uitdagingen. Als Raalte blijven we scherp op de mogelijkheden die er zijn om een bijdrage te leveren aan de afgesproken doelen. Hierbij zoeken we continue de balans tussen de grote opgaves die er liggen en het draagvlak onder de inwoners. Een belangrijke stap daarin was het unaniem besluit om het proces voor het aanwijzen van zoekgebieden te starten en hierop zelf de regie te houden. Nu er een motie is aangenomen in de Provinciale Staten om deze regie naar de Provincie toe te trekken, zijn we benieuwd naar wat dit voor ons gaat betekenen. Hierover zijn we met de Provincie in gesprek. We hopen de komende weken meer duidelijkheid te krijgen vanuit de provincie, zodat we onze inwoners hierover kunnen informeren en door kunnen met het proces rondom zoekgebieden en windenergie.” Bron: Gemeente Raalte

 

 

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.