Groen licht voor windparkplannen op Neeltje Jans

| 1 april 2020

© E-Connection

De opschaling van twee bestaande windparken en de komst van twee nieuwe windparken op het voormalige werkeiland Neeltje Jans aan de Oosterscheldekering mag doorgaan. Dit werd vandaag bekend gemaakt door de Raad van State.

De plannen maken deel uit van het bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Neeltje Jans’ dat de gemeenteraad van Veere heeft vastgesteld. Ontwikkelaar E-Connection wil hier de windturbines van de bestaande windparken Neeltje Jans en Noordland Buiten vervangen door grotere windturbines met een maximale tiphoogte van 210. Daarnaast wil het twee nieuwe windparken bouwen: Poolvoet (2 turbines) en Noordland Binnenhaven. Dit zou een opschaling van 80 MW naar 130 MW zijn. De voorgestane ontwikkelingen maken deel uit van het project ‘Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering’. Deze locatie is in 2006 door de provincie Zeeland aangewezen als concentratielocatie voor windenergie

Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij het college van burgemeester en wethouders van Veere omgevingsvergunningen voor de bouw heeft verleend. Op het voormalige werkeiland is een themapark gevestigd, Delta Park Neeltje Jans. Deze is tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Delta Park vreest dat de extra en grotere windturbines overlast zullen veroorzaken en daardoor negatieve gevolgen zullen hebben voor de bezoekersaantallen aan het themapark. Daarnaast denkt Delta Park dat de windturbines de veiligheid van bezoekers in gevaar kunnen brengen.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 21 januari jl. op zitting behandeld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag het beroep ongegrond verklaard.

 

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.