Grontmij en Pondera onderzoeken mogelijkheid offshore windpark Borssele

| 1 juli 2014

Het ministerie van Economische Zaken heeft advies- en ingenieursbureau Grontmij en Pondera Consult opdracht gegeven om de milieueffectrapportage en passende beoordeling voor de uitgave van kavels in het offshore windenergiegebied Borssele op te stellen. Dit is het eerste offshore windenergieproject dat volgens het nieuwe wetsvoorstel “Windenergie op Zee” wordt aangepakt. Het wetsvoorstel “Windenergie op Zee” maakt versnelling en opschaling van windenergie op zee mogelijk door vergunningen flexibeler te maken.

 

Eerst wordt via “kavelbesluiten” bepaald op welke locatie en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd mag worden, zonder dat hier eisen worden gesteld aan een specifieke techniekkeuze. In het kavelbesluit worden al bodemonderzoeken en toetsen voor verschillende natuuraspecten geïntegreerd. Na het kavelbesluit volgt de tender met vergunningverlening en subsidietoekenning.
Naast de reeds aangewezen gebieden ‘Borssele’ en ‘IJmuiden Ver’ zal de overheid in de Structuurvisie Wind op Zee nog twee windenergiegebieden op zee aanwijzen. Offshore windenergiegebied Borssele wordt als eerste volgens het nieuwe wetsvoorstel ingevuld. Om de voorwaarden voor dit eerste kavelbesluit te kunnen bepalen, onderzoeken Grontmij en Pondera Consult de mogelijke milieugevolgen en overige effecten in het gebied en bundelen deze informatie in een milieueffectrapportage en een passende beoordeling.

Marc Kreft, senior projectmanager bij Grontmij: “Voor ruim tien eerdere offshore windpark initiatieven in Nederland – waaronder het draaiende windpark voor de kust van Egmond en het in aanleg zijnde windpark Luchterduinen – hebben Grontmij en Pondera Consult de milieueffecten in kaart gebracht. De gemeenschappelijk opgedane kennis en ervaring zetten we graag in voor dit eerste offshore windproject ‘nieuwe stijl’.”

De resultaten van de milieueffectrapportage en passende beoordeling zijn begin 2015 gereed.

gemini windpark

Bron: Pondera Consult

Tags: , , , ,

Category: Groene energie, Offshore windparken, Offshore Windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.