Kabinet wijst 11 gebieden aan voor windenergie

| 1 april 2014

Na overleg met provincies heeft het kabinet besloten om 11 gebieden aan te wijzen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. Het betreft windparken in de gebieden:  Eemshaven, Delfzijl, N33, Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen. De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen. De gebieden staan vermeld in de Structuurvisie Windenergie op Land die vandaag richting de Tweede Kamer gaan. Rijk en provincies geven hiermee voor de 1e keer gezamenlijk uitvoering aan bestuurlijke afspraken op het gebied van duurzame energie.Darwind-naaf

Met het oog op het klimaat en afnemende beschikbaarheid fossiele brandstoffen is het noodzakelijk om naar duurzame energiehuishouding over te gaan.  Windenergie op land vormt een belangrijke bron om te komen tot een aandeel duurzame energie in 2020 van 14%, zoals is afgesproken in het Energieakkoord.

Lees het originele artikel en hier voor de kaart.

 

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.