Kernenergie krijgt vrij baan

| 1 oktober 2010
bron: Energia

Kernenergie krijgt vrij baan, belasting aan broek van kolen- en gasproducenten. Bij Delta en ERH kan de vlag uit: het nieuwe minderheidskabinet van VVD en CDA -met gedoogsteun van PVV- zal de vergunningsaanvragen voor nieuwe kerncentrales inwilligen.

Nieuwe kerncentrales gaan bovendien vóór CO2-opslag. Dat staat in het donderdag gepresenteerde concept-regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’. Verder komt er een SDE-regeling die wordt betaald uit een opslag op de energierekening én mogelijk deels uit een kolen- en gasbelasting die grote stroomproducenten moeten ophoesten.

Een verrassing kan de bereidwilligheid om nieuwe kerncentrales toe te staan niet heten, gezien de voorkeur die de drie partijen onder het kabinet Balkenende al uitspraken voor kernenergie. De fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV noemen in het akkoord kernenergie noodzakelijk om CO2-reductie te realiseren en voor de energievoorziening minder afhankelijk te worden van “andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen”.

Delta en Energy Resources Holding (ERH) staan te trappelen om Nederland van minstens twee extra kerncentrales te voorzien, want ERH ambieert er één en Delta het liefst meerdere. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, worden alle aanvragen die voldoen aan de vereisten, ingewilligd. De vraag is nu of een minderheidskabinet met gedoogsteun dergelijke politiek gevoelige vergunningen uiteindelijk ook door de Tweede Kamer krijgt.

Verder spreken de regeringspartners zich in principe uit vóór CO2-opslag; dat “kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak”. Maar gezien de tweede eis lijkt het echter moeilijk om het proefproject in Barendrecht, dat veel weerstand oproept, nog door te laten gaan.

Kernenergie gaat bovendien vóór opslag als middel om CO2-reductiedoelen te bereiken, zo blijkt. Ondergrondse CO2-opslag “komt namelijk pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale”, zo vermeldt het akkoord. Dat lijkt ook te duiden op -op zijn minst- flink wat vertraging voor opslagprojecten. De gemeente Barendrecht rekent zich vast rijk met het akkoord. De gemeente ziet “haar inspanningen en die van haar inwoners beloond”, zo werd donderdag meteen gejuicht in een reactie.

Wethouder Stephanie ter Borg, portefeuillehouder CO2 opslag, liet weten dat het standpunt “rust in Barendrecht geeft”. Over de mogelijkheid tot privatiseren van netwerkbedrijven, voor zover een uitspraak van de Hoge Raad de splitsings- en privatiseringsdiscussie in Nederland nog een andere wending zou kunnen geven, zijn VVD, CDA en PVV kort: “de energieinfrastructuur blijft in publieke handen”, meldt het concept-akkoord bondig.

De nieuwe regering wil een SDE-subsidie houden om duurzame energietechnieken te ondersteunen totdat deze “zo snel mogelijk concurrerend” zijn geworden. De huidige regeling wordt daartoe geleidelijk omgevormd tot een zogenaamde SDE+ regeling die wordt gefinancierd uit een opslag op de energierekening. Deze vorm werd een jaar geleden ook aangekondigd door toen nog missionair EZ-minister Maria van der Hoeven, die overigens in demissionaire status later geheel op haar SDE-schreden terugkeerde en voor afschaffing van subsidie pleitte.

De opslag zal voor de helft door burgers en voor de helft door bedrijven moeten worden opgehoest, en zal evenredig over gas- en elektriciteit worden geheven. Niet alleen krijgen afnemers van stroom en gas een opslag op hun rekening waaruit de SDE+ betaald moet worden.

Mogelijk zal een deel van het subsidiegeld ook worden gehaald uit een “kolen- en gasbelasting voor grote stroomproducenten”, want “de vervuiler betaalt” is het uitgangspunt voor de SDE+, zo schrijven de coalitiepartners.

Bij de afweging of het tot zo’n kolen- en gasbelasting komt, wordt wel rekening gehouden met “het internationale speelveld en EU-wetgeving”. De SDE+-regeling wordt géén open einde regeling, zo valt verder te lezen. In het financieel kader bij het concept-regeerakkoord staat dat er in 2015 en verdere jaren maximaal EUR 1,4 mrd totaal uitgegeven mag worden aan de SDE+ en de voorgangers Mep/SDE.

De EU-doelen voor een duurzame energievoorziening worden leidend voor het nieuwe kabinet, dus 20% CO2-reductie en 14% duurzame energie in 2020, daarmee aansluitend op de nieuwe, meer bescheiden koers die het demissionaire kabinet inmiddels was ingeslagen.

Het regeerakkoord ademt meer duurzaamheid dan op voorhand te verwachten viel met een minister-presidentskandidaat die riep dat ‘windmolens niet op wind maar op subsidie draaien”. De regeringsleiders willen een zogenaamde Green Deal sluiten met de samenleving. Dat houdt in dat er door wordt gegaan met energiebesparing en dat aanpak daarvan wordt versterkt. Voor initiatiefnemers van kleinschalige, lokale warmte- en energieprojecten is er ook goed vergunningennieuws: de verlening van vergunningen van dergelijke projecten wordt vereenvoudigd, zo wordt beloofd.

Verder zal het nieuwe kabinet onderzoek naar en toepassing van nieuwe energiebronnen bevorderen. Energietransitie zal ook in internationaal verband worden bevorderd, zo luidt een ander voornemen. Binnen de EU zullen Rutte en Verhagen en consorten zich richten op een CO2-efficiëntienorm voor elektriciteitscentrales en een Europees energienet (ook op de Noordzee)

Om de betrouwbaarheid van het stelsel van emissierechten te vergroten, moet de handel in uitstootrechten wereldwijd worden doorgelicht, verlangen VVD, CDA en PVV. Er geldt nog altijd een voorbehoud voor het regeerakkoord: het CDA-congres moet er zaterdag nog mee instemmen.

Category: Bedrijven, Overheid

Reacties zijn gesloten.