Moties Emmen geen gevolgen voor besluit windparken

| 1 april 2016

Wethouder Van der Weide (gemeente Emmen) meldde in de raadsvergadering dat de gemeente niet in overleg gaat met buurtgemeenten en de provincie Drenthe om 3 in de Tweede Kamer aangenomen moties over windenergie te bespreken. Dit bericht Emmen.nu

3 moties waren ingediend door Kamerleden. Minister Henk Kamp moet  alternatieven voor windenergie, zoals zonneakkers, nader onderzoeken en een maatschappelijke kosten-batenanalyse opstellen. Ook dient hij de verstoring van het Lofargebied door windmolens opnieuw in ogenschouw te nemen. Verder ligt er bij de provincie Drenthe een klacht vanwege een vormfout wat betreft de locatiekeuze voor windmolens in Drenthe.

Volgens de wethouder heeft een gesprek weinig zin. ‘De moties hebben enkel betrekking op nieuwe afspraken over windenergie. De kans is dus klein dat ze gevolgen hebben voor de besluitvorming in Emmen, Drenthe en de rest van Nederland.’ Lofar behoort tot het gebied van Borger-Odoorn en dat  is dus hun zaak, oordeelde hij verder. Datzelfde geldt voor de klacht die bij de provincie ligt.

Van der Weide toonde zich wel bereid om navraag te doen bij het provinciebestuur over hun kijk op de moties. ‘Maar daar heb ik niet veel verwachtingen bij. Laat staan dat het een reden is om met collega-bestuurders een gesprek aan te vragen.’

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.