Nieuwe geluidregels in Staatscourant

| 1 september 2009
Bron: Staatscourant

Op 31 augustus 2009 werd de nieuwe regeling geluidhinder voor windturbines gepubliceerd in de Staatscourant. Men heeft vier weken om zienswijzen in te dienen. In de toelichting wordt o.a. gemeld dat uit een TNO-onderzoek is gebleken dat 810 woningen bij bestaande windturbines niet aan de nieuwe geluidnorm voldoen.

Vooral de oppositie houdt zich de laatste tijd intensief bezig met de kabinetsvoornemens over geluid en ook veiligheid van windturbines. Gevreesd wordt dat de belangen van omwonenden in het gedrang komen door meer geluidsruimte en onduidelijker handhaving. Het NKPW meent dat de voorgestelde geluidregels een versoepeling zijn die de stagnatie van “pijplijnprojecten” moet opheffen. Een ernstig incident met een turbine in Lelystad, waarvan een blad afbrak en op de snelweg terecht kwam is de aanleiding voor ongerustheid over de veiligheid.

SP en VVD stelden op 22 juli vragen over geluid en veiligheid aan de minister van VROM. Ook de antwoorden staan inmiddels bij de SP op de site, met het commentaar van Jansen dat hij het “verontrustend” vindt dat volgens TNO-onderzoek 9% van de omwonende hinder zal ondervinden van geluid.

* Kritiek van Nationaal Kritisch Platform Windenergie
* De vragen op de site van Paulus Jansen, SP
* Antwoorden van minister Cramer op vragen SP
* Ontwerp wijziging milieuregels 31-8-09 Staatscourant (geluid, veiligheid, milieuvergunning)

* Filmpje van Lichtveld, Buys & Partners ter verduidelijking van geluid van windmolens en de nieuwe norm L-den (Level – Day, Evening, Night)

Category: Overheid

Reacties zijn gesloten.