Nederlandse Offshore windparken leveren geen CO2-voordeel op

| 1 december 2014

Doordat op het laatste moment van de onderhandelingen de efficiënte warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) uit de overeenkomst zijn geschrapt leveren de nog aan te leggen offshore windparken die volgens het energieakkoord moeten worden aangelegd, geen CO2-voordeel op. Dat beweert de Telegraaf.

Deze offshore windparken zijn een klein onderdeel van het Energieakkoord, maar is verreweg wel het duurste onderdeel (18 miljard euro).

Vrijdag zei Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die moet toezien op de naleving van het Energieakkoord, dat de totale kosten van het akkoord 50 miljard euro bedragen. Door sommige critici worden echter bedragen van rond de honderd miljard realistischer geacht.

OJ-Windpark

Bron: Telegraaf

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Groene energie, Offshore Windparken, Offshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.