Ørsted trekt stekker uit Ocean Wind 1 en 2 maar gaat door met Revolution Wind in de VS

| 1 november 2023

Ørsted trekt de stekker uit de offshore windprojecten Ocean Wind 1 en 2 in de VS. Uitdagingen in de huidige marktsituatie zouden hier aan debet zijn. Wel gaat het Deense energiebedrijf door met het Revolution Wind-project. Dit blijkt uit het vandaag vrijgegeven tussentijdse verslag over de eerste negen maanden van 2023.

© Ørsted

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) exclusief nieuwe samenwerkingsverbanden is met DKK 1 miljard gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten uit offshore locaties (DKK 13,0 miljard) zijn meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, mede dankzij het opstarten van de offshore windparken Hornsea 2 en Greater Changhua 1 en 2a. De EBITDA van onshore activiteiten liet een kleine daling zien: deze bedroeg DKK 2,4 miljard in 9M 2023, DKK 0,3 miljard lager dan in 9M 2022.

Onshore en offshore wind productie

De elektriciteitsproductie uit offshore en onshore activa steeg met 5% en bedroeg in totaal 21,7 TWh in 9M 2023. De stijging was het gevolg van het opvoeren van de productie van Hornsea 2 en Greater Changhua 1 en 2a, de onshore activa Old 300, Ford Ridge en Sunflower Wind, het windgedeelte van Helena Energy Center en de overname van Ostwind in Q4 2022. De productieverhoging werd gedeeltelijk tenietgedaan door een lagere beschikbaarheid en het afbouwen van Hornsea 2 in Q3 2022 en het afstoten van London Array in Q3 2023.

De nettowinst bedroeg DKK -19,9 miljard en het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) kwam uit op -14%. De nettowinst en het ROCE exclusief bijzondere waardeverminderingsverliezen bedroegen respectievelijk DKK 8,5 miljard en 13%.  Lees hier het volledige rapport.

Afscheid van Ocean Wind 1 en 2

De huidige marktsituatie met uitdagingen in de toeleveringsketen, vertragingen bij projecten, stijgende rentetarieven, en het ontbreken van een zogenoemde Offshore Wind Renewable Energy Credit (OREC)-correctie op Sunrise Wind, heeft Ørsted’s offshore projecten in de VS echter op de proef gesteld. Dit heeft geleid tot bijzondere waardeverminderingsverliezen van DKK 28,4 miljard in 9M 2023. Het grootste deel hiervan (DKK 19,9 miljard) heeft betrekking op het offshore project Ocean Wind 1 in de VS.

Als onderdeel van zijn voortdurende herziening van zijn offshore windportfolio in de VS, heeft Ørsted besloten om de ontwikkeling van Ocean Wind 1 en Ocean Wind 2 stop te zetten. Tegelijkertijd heeft het bedrijf wel een definitieve investeringsbeslissing genomen voor het 704 MW Revolution Wind project, waarmee de bouwfase van dit project wordt ingeluid.

Achtergrond Ocean Wind 1

Ørsted kreeg in juli dit jaar goedkeuring van het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) voor Ocean Wind 1, waarvan de locatie is gelegen op een minimale afstand van 24 km naar de kust in het zuidoosten van de stad Atlantic City. In het zogenoemde Record of Decision (ROD) mochten er maximaal 98 windturbines geplaatst worden en drie omvormstations. Het geplande parkvermogen was 1.100 MW. De onshore bouwwerkzaamheden zouden in het najaar 2023 opgestart worden, de bouw offshore in 2024 en het windpark zou in 2025 operationeel zijn.

In augustus dit jaar meldde Ørsted al dat het bijzondere waardeverminderingen op haar Amerikaanse portefeuille verwachte vanwege de eerder genoemde uitdagingen op de markt maar dat het nog wel door zou zetten met de projecten. Bron: Ørsted

Tags: , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.