Politiek Menterwolde steunt actiegroep

| 1 juli 2014
De Actiegroep Storm Meeden & Tegenwind N33 kan hoogstwaarschijnlijk rekenen op steun van Menterwolde in hun strijd tegen de komst van een windpark ten Noorden van Meeden.De gemeenteraad heeft dit verzoek neergelegd bij het college van B & W. Het belang wordt door de politiek beschouwd als algemeen belang.
De VVD is altijd tegenstander geweest van het ondersteunen van actiegroepen. Maar vanwege het algemeen belang steunden de liberalen net als alle fracties de motie.  Overigens moet nog worden vastgesteld hoeveel geld de gemeente beschikbaar stelt voor de belangengroepen.
Zoals de plannen nu op tafel liggen, komen ten noorden van Meeden 35 windturbines. Actiegroep Storm Meeden heeft een nieuwe variant ingebracht en wil de windmolens opschuiven naar het noorden. Het windmolenpark komt dan 2 kilometer van Meeden, 2 kilometer  van Zuidbroek en 2 kilometer van de plaatsen Scheemda en Siddeburen te liggen. Dit park komt evenwijdig aan de N33 en verhuist dan ‘over’ de A7 heen.
Woensdag 2 juli staat in het teken van het beoogde windmolenpark ten noorden van Meeden. De Provinciale Staten bespreken die dag de locatie van het park, terwijl de bevolking van Meeden (en omgeving) ’s avonds vanaf half 8 in het dorpshuis wordt bijgepraat over de plannen.In de huidige plannen komen 6 molens in de Eekerpolder. De rest komt tussen Meeden en de spoorlijn. “Het dorp Meeden is straks afgeschreven. Je raakt je woning nooit kwijt en je woning daalt in waarde”, zei Jan Hendriks van actiegroep Storm Meeden eerder deze maand.

veenwieken

Bron: Menterwolde

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Fotos, Groene energie, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.