TenneT krijgt 22 miljoen euro aan inkomsten hebben voor net op zee

| 1 december 2016

De autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bepaald dat TenneT in 2017 ruim 22 miljoen euro aan inkomsten mag hebben voor haar taken als netbeheerder van het elektriciteitsnet op zee. Henk Kamp gaat voor deze inkomsten naar verwachting een subsidie aan TenneT verstrekken.

ACM baseert de toegestane inkomsten voor TenneT als netbeheerder van het net op zee op het methodebesluit dat ze in oktober 2016 heeft vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van TenneT in 2017 worden berekend. Voor het net op zee heeft ACM gekozen voor hetzelfde redelijk rendement als voor het net op land. Verder heeft ACM gekozen voor een vergoeding voor operationele kosten zonder verrekening achteraf, omdat dit TenneT prikkelt om deze kosten efficiënt te houden.

Het kabinet laat 3500 MW aan extra windvermogen aanleggen voor de kust. Dit draagt bij aan zijn beleid om in 2023 energie voor 16 procent hernieuwbaar te laten zijn. TenneT gaat een hoogspanningsnetwerk tussen de windmolens op zee en land aanleggen.

Lees meer

Bron: ACM.nl

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.