Terminal voor offshore windenergie op Maasvlakte 2 Rotterdam

| 1 juli 2015

De Sif Group, Verbrugge International en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een principe overeenkomst gesloten voor de bouw van een productie en op- en overslag terminal in Rotterdam. Dit levert extra arbeidsplaatsen op voor 200 werknemers.

Sif Group en Verbrugge richten een joint venture op om de opslag en logistiek van de funderingen, zogenoemde monopiles, in één hand te brengen. Op de terminal van circa 42 hectare gaat Sif Group stalen fundaties produceren voor offshore windparken en de olie en gas industrie.

Zij zijn marktleider in de productie van monopiles voor de offshore wind markt op de Noordzee. Verbrugge verzorgt de logistieke afwikkeling op de terminal alsmede de overslag op zeeschepen. Verbrugge is een van de grootste terminal/ logistieke bedrijven in Vlissingen, Terneuzen en Zeebrugge en breidt met deze stap naar Rotterdam haar portfolio verder uit.

“Door het combineren van zowel productie als services voor op- en overslag van zware lading krijgt Rotterdam een stevige positie in de offshore windenergie met  topspelers in hun respectievelijke markten,” aldus Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.

Het Havenbedrijf is zeer verheugd met deze nieuwe terminal die naar verwachting medio 2016 operationeel is. Het draagt bij aan de transitie naar duurzame vormen van energieopwekking. Sif Group en Verbrugge zetten het offshore cluster van Rotterdam verder op de kaart als locatie en toeleverancier voor de offshore wind industrie. De werkzaamheden versterken het bestaande offshore cluster door extra activiteiten, zoals toelevering van componenten, assemblage en overslag. Voor de verlading van de componenten en stalen fundaties zal on shore kraan capaciteit worden geïnstalleerd voor hoge tonnages.

De Rotterdamse haven speelde tot op heden nog geen direct zichtbare rol in de bouw van offshore windparken, omdat er geen geschikt terrein aan diep water beschikbaar was. Met Maasvlakte 2 is dit er nu wel. De komende jaren wordt door de Nederlandse overheid fors ingezet op uitbreiding van offshore windparken.

De haven van Rotterdam draagt met Sif Group en Verbrugge direct bij aan de realisatie van de doelen in het Energie akkoord op het gebied van offshore wind om de cost of energy te verlagen. Daarnaast ontwikkelt deze markt zich ook snel in landen als Groot-Brittannië, Duitsland, België en Frankrijk. Dit leidt naar verwachting tot een aanzienlijke groei aan windmolenparken op zee in de komende jaren.

Offshoremolen

Terminal voor offshore windenergie op Maasvlakte 2 Rotterdam

Bron: PortofRotterdam

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.