Toch windmolenpark in Utrecht?

| 1 mei 2014

Het coalitieakkoord is wat cryptisch over het of er toch een windmolenpark komt in de provincie Utrecht. Draagvlak moet er in ieder geval zijn. Dat staat op pagina 22 van het akkoord. Daar wordt bepaald door het aantal Utrechtse afnemers van Duurzame Energie & het belang van omwonenden. Het  College van B & W zal binnenkort een locatie voor windenergie in Utrecht aanwijzen.

 

D66-fractievoorzitter Klaas Verschuure geeft  toe dat het volgens hem in ieder geval niet voor de hand ligt dat Lage Weide opnieuw zal worden aangewezen als locatie voor een windmolenpark. “Wel wordt vastgehouden aan de ambitie dat in 2020 de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie binnen Utrecht met minimaal 20 procent moet zijn toegenomen en dat Utrecht in 2030 klimaatneutraal is.” Daarbij wordt onder meer ingezet op zonne-energie en moet in 2020 op 10 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen liggen.

 

Windenergie mag niet worden vergeten. Verschuure: “Je kunt bijvoorbeeld kijken naar Rijnenburg en de oksels van de A12 en de A2 want daar wonen niet zoveel mensen. Dat hoeven niet gelijk een tiental windmolens te zijn maar dat kunnen er ook een of twee zijn.”rijnenburg utrecht

Tags: , ,

Category: Electriciteit, Overheid, Windenergie, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.