UXO-onderzoek voor Net op Zee Hollandse Kust (noord) afgerond

| 1 april 2022

WaveWalker1 en Starfish Foto: Chris Pennarts

Met de afronding van het laatste deel van het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE’s) voor de kust van Wijk aan Zee is de baan vrijgemaakt voor de aanleg van de exportkabels die deel uitmaken van het Net op Zee Hollandse Kust (noord).

De Hollandse Kust (noord) offshore verbinding zorgt er straks voor dat de groene energie dat door de toekomstige windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee wordt geproduceerd op land kan aankomen en opgenomen kan worden op het hoogspanningsstation Beverwijk.

Munitie en explosieven uit de Tweede Wereldoorlog werden door het onderzoeksteam tijdens het laatste deel van het onderzoek niet gevonden. Projectmanager Robert Koens kijkt tevreden terug op de afgelopen weken waarin de laatste zes (diepere) targets in de kustlijn visueel zijn geïnspecteerd. Speciaal voor deze klus werd onder andere de Sea Auk in combinatie met het werkplatform WaveWalker1 gemobiliseerd.

Koens: “Met dit hefplatform beschikte het onderzoeksteam in de getijdenzone over vaste grond onder de voeten. Het grote voordeel van de WaveWalker1 is dat de poten van dit platform zover uit elkaar staan dat je bij het uitgraven van een object geen last hebt van de taludvorming die tijdens de werkzaamheden ontstaat. Deze laatste zes targets lagen vrij diep en een graafmachine zou bij die schuinte kunnen kantelen. Ook kan dit platform zichzelf verplaatsen over de zeebodem.”

Innovatieve techniek

Met de Sea Auk van geodata-specialist Fugro werd ook een ander bijzonder innovatief stuk techniek toegepast. “Dit is een nieuw hulpmiddel voor het lokaliseren, vrijmaken, identificeren en opruimen van niet ontplofte munitie in ondiep water”, aldus Koens. “Met detectieapparatuur spoort de tool, die aan het eind van de kraan op het platform is bevestigd, eerder opgespoorde targets eenvoudig op. Vervolgens krijgt het team op het platform via sonar een echobeeld van het object in de bodem.”

Ook dieper gelegen targets zoals deze worden door de Sea Auk gelokaliseerd met een magnetometer. Koens: “Een waterjet in combinatie met een krachtige baggerpomp legt het object daarna bloot, zodat het team de vondst via de camerabeelden van de Sea Auk kan identificeren en inspecteren.” Als het niet om een NGE gaat, dan kan de grote roestvrij stalen klauw van de Sea Auk het object naar boven halen.”

Vondsten

Een opmerkelijke vondst zijn enkele staven van vermoedelijk 18e eeuws ‘Zweeds staal’ met merktekens die nu nader worden onderzocht. Koens: “De geselecteerde vondsten zijn gemeld in ARCHIS, geconserveerd en aangeboden aan het Provinciaal depot in Castricum. Vorig jaar zijn binnen dit explosievenonderzoek al twee granaten gevonden, een vliegtuigbom van 250 pond, een munitiekist, een stuk van een mortier en delen uit de Duitse kustverdedigingslinie; de Atlantikwall.” Bron: TenneT

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.