Vattenfall opent grootste onshore windpark van Nederland

| 1 oktober 2020

Op woensdag 30 september 2020 hield het Zweedse energiebedrijf Vattenfall een virtuele openingsceremonie voor het grootste onshore windpark tot nu toe in Nederland. Tijdens de ceremonie werd het windpark dat voorheen bekend stond als Windpark Wieringermeer omgedoopt tot Windpark Prinses Ariane.

Tijdens een uitzending van 45 minuten keken vertegenwoordigers van Vattenfall en Riena Tienkamp, ​​hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland, terug op het proces vanuit een studio in Utrecht. Via videobeelden was te zien dat in Middenmeer op locatie de 13-jarige Indira, de burgemeester van Hollandse Kroon, Rian van Dam, en Martijn Hagens, CEO van Vattenfall interviewde.

De ceremonie werd voltooid toen Indira en Hagens samen een bord onthulden met de nieuwe naam van het windpark: Windpark Prinses Ariane, genoemd naar de jongste dochter van de Nederlandse koning en koningin. De keuze voor deze naam was geen toeval. Vattenfall wil binnen een generatie fossielvrij zijn. Prinses Ariane vertegenwoordigt deze volgende generatie.

Het windpark, gelegen in de Wieringermeer, bestaat uit 82 windturbines van het type Nordex N117/3600 in lijnopstelling om het windpark in het landschap te laten opgaan. Deze turbines hebben elk een ashoogte van 118 meter, een tiphoogte van 177 meter en een vermogen van 3.675 MW. 81 zijn voltooid. De laatste is nog niet gebouwd vanwege bezwaren van een lokale landeigenaar.

Lang proces
Aan de opening van het windpark gingen tien jaar voorbereiding en drie jaar bouwen vooraf. Het project werd niet zonder uitdagingen opgeleverd en werd ook niet altijd positief ontvangen door de omgeving. Willemijn van Meurs, development manager onshore wind bij Vattenfall, vergeleek het project met het in elkaar zetten van een grote, gecompliceerde puzzel vanwege het feit dat het park gebouwd is in een groot gebied waar rekening gehouden moest worden met veel verschillende belanghebbenden.

Zo werden 17 windturbines toegewezen op grond van een plaatselijk zweefvliegclub. Om deze turbines te realiseren, moest zweefvliegclub worden verplaatst. Daarnaast zijn er vier turbines gebouwd in het Robbenoordbos. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met Staatstbosbeheer. Het was voor het eerst in Nederland dat windturbines in een bos werden geplaatst. Hiervoor gelden vele voorschriften. Dit bracht enkele uitdagingen met zich mee, legde Ruben Lindenburg, de project director construction van het windpark, uit, zoals de ontdekking van een leeg nest van een wespendief uit het voorgaande jaar. De turbines konden pas in gebruik worden genomen toen duidelijk werd dat de wespendief geen gebruik ging maken van het nest. Een van de grootste tegenslagen was echter een ernstige vertraging in de netaansluiting.

Verrassend genoeg veroorzaakte de COVID-19-pandemie in maart niet zoveel vertragingen als verwacht werd. Teamleden uit het buitenland, zo’n 60 in totaal, die normaal gesproken 3 weken op locatie werkten en 1 week naar huis gingen, werden gevraagd te blijven, zodat het reizen tot een minimum kon worden beperkt en de bouw kon worden voortgezet. Tijdens de crisis werd zelfs een record gebroken: dankzij het rustige lenteweer werden in 6,5 week 16 windturbines geplaatst.

Om de omgeving mee te laten profiteren van het windpark zijn verschillende regelingen opgezet. Zo is er een burenregeling voor directe buren en een windfonds, dat projecten in de gemeenschap ondersteunt. Deze afspraken zijn gemaakt in overleg met de Milieuraad, waarin vertegenwoordigers van de regio overleggen met Vattenfall.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.