Verkenning laatste windplan in Flevoland van start

| 1 april 2023
Zeven initiatiefnemers en drie overheden hebben gisteren een intentieovereenkomst getekend voor het laatste windplan in de provincie Flevoland. Samen gaan zij verkennen of zij in ‘deelgebied West’  windturbines kunnen saneren in ruil voor veel minder turbines met meer vermogen. Hierbij wordt ook gekeken naar een mogelijke uitbreiding van het deelgebied.

In de 4,2 MW testturbine van Enercon aan de Lelystadse Runderweg, wordt de intentieverklaring getekend

Deelgebied West is één van de vier gebieden in het Regioplan Windenergie dat in 2016 door de provincie Flevoland is aangewezen voor grootschalige productie van windenergie.  In drie van die gebieden zijn plannen ontwikkeld, namelijk de windplannen Zeewolde, Blauw en Groen. Deze gebieden zijn al deels afgerond of in de afrondende fase. Windplan West is voorlopig het laatste grote windplan dat ontwikkeld kan worden. Deze plannen dragen bij aan de ambities van de provincie Flevoland om uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn.

Verkenning mogelijke uitbreiding gebied

Lange tijd leek het erop dat het niet ging lukken voor deelgebied West een rendabel windplan te ontwikkelen, maar inmiddels zien initiatiefnemers en overheden kansen, zo meldt de provincie Flevoland. Beperkende factoren in het gebied zijn onder meer de aanwezigheid van hoogspanningslijnen van Tennet en hoogtebeperkingen vanwege vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Daarom kijken partijen nu naar uitbreiding van het aangewezen deelgebied met een gebied ten noorden van Lelystad. Dat gebied ligt ten noorden van Houtribweg N307 en ten westen van Rijksweg A6 en bestaat uit land en water (IJsselmeer). Partijen hebben afgesproken om in dit beoogde uitbreidingsgebied eerst te kijken naar windturbines in het water. Of het haalbaar is het gebied toe te voegen aan deelgebied West, moet blijken uit de verkenning. Die verkenning duurt tot einde dit jaar.

Initiatiefnemers en overheden

De zeven initiatiefnemers zijn verenigd in Vereniging Windplan West. Die initiatiefnemers zijn ENGIE Energie Nederland, EWI Windpark, HeijBro, Vereniging Solitaire Windmolen Eigenaren, Wageningen University & Research, Wilava Holding en Windshare West. De drie overheden zijn Gemeente Lelystad, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Provincie Flevoland. Omdat wordt uitgegaan van een windplan groter dan 100 MW, geldt de regel dat de rijksoverheid de coördinatie van het project op zich neemt. Dat is geregeld in de zogeheten Rijkscoördinatieregeling (RCR). Bron: Provincie Flevoland

Op de foto:  (v.l.n.r.): Sjaak Kruis, wethouder Klimaat & Natuur van de gemeente Lelystad, Bart Krol, voorzitter van Vereniging Windplan West, Jop Fackeldey, gedeputeerde Energietransitie bij Provincie Flevoland en Dorothé Albers, MT-lid Realisatie Energietransitie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.