VK vestigt in 2022 nieuw jaarrecord in offshore windopbrengst

| 1 mei 2023

Bron: The Crown Estate

Volgens de meest recente Offshore Wind Report van The Crown Estate werd in 2022 in totaal 45 TWh offshore opgewekt. Dit was 22% meer dan in 2021, toen werd er 37 TWh opgewekt.

De in 2022 door offshore windparken geproduceerde stroom komt overeen met 41% van het stroomverbruik van Britse huishoudens (15,1 miljoen). Dat is 22 % meer dan het jaar ervoor en een verzesvoudiging ten op zichten van 10 jaar geleden. Verwacht wordt dat in 2023 voldoende offshore windstroom wordt opgewekt om het percentage jaarlijkse stroomverbruik van Britse huishoudens richting de 50% te brengen.

Het nieuwe jaarrecord werd gevestigd ondanks dat de windsnelheid in 2022 lager was dan het langjarige gemiddelde. In 2022 werden in het VK een aantal sleutelprojecten van offshore windenergie in bedrijf genomen. Hornsea2 met 1.300 MW vermogen werd volledig operationeel net als Moray East met 950 MW.

Op dit moment zijn er 50 offshore windparken in Britse wateren die of operationeel of in de bouwfase zijn. De gemiddelde omvang van een operationeel windpark bedraagt 0,3 GW, terwijl de gemiddelde omvang van een windpark in aanbouw 1,1 GW bedraagt.

Verder beschikken al zeven windparkprojecten over CfD’s (Contracts for Difference). In het kader van de Round 4 offshore windenergie-planning bestaat een pipeline van ontwikkelprojecten met in totaal rond de 8 GW vermogen die al in het bezit zijn van een leaseovereenkomst voor de locatie met de Crown Estate.

Eind 2022 was wereldwijd volgens de GWEC (Global Wind Energy Council) 64,3 GW offshore windenergiecapaciteit geïnstalleerd. China is met een aandeel van 49% met grote afstand de lijstaanvoerder. Tweede en de grootste in Europa is het VK met een wereldaandeel van 22%. De verdere groeiplannen van het VK zijn ambitieus: het VK wil van de nu 14 GW geïnstalleerde offshore vermogen naar 50 GW groeien in 2030. Bron: The Crown Estate

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.