Wageningen referendum windmolens in 2015

| 1 juli 2014
De inwoners van de gemeente Wageningen krijgen in maart 2015 tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten de mogelijkheid om hun stem te geven over windmolens “Ja of Nee” in hun gemeente. Er blijkt plaats voor 3 à 4 windmolens in de omgeving van het Havenkanaal. Deze molens kunnen stroom leveren aan 4500 à 6000 huishoudens.In het coalitieakkoord van D66, GroenLinks en Stadspartij Wageningen staat dat er een referendum komt over deze windmolen. De coalitiepartijen, die van mening verschillen over de windenergie, hebben beloofd de uitslag van het referendum te zullen respecteren.

 

Op donderdag 3 juli is er tussen 19.30 en 21.30 uur een inloopavond over de stand van zaken over windenergie in Wageningen.  Aanleiding voor de inloopavond is het besluit van het college van B&W over de onderzoeken naar de haalbaarheid van windmolens in de omgeving van het havenkanaal die Staatsbosbeheer en Stichting Windenergie Wageningen hebben laten uitvoeren. Uit de onderzoeken blijkt dat er vooralsnog geen belemmeringen zijn op gebied van ruimte, geluid, ecologie, veiligheid en financiën.

Windenergie is voor de gemeente essentieel om haar ambitie te halen, klimaatneutraal te zijn in 2030. De gemeenteraad sprak in oktober 2013 de intentie uit om medewerking te verlenen aan windmolens in de omgeving van het Havenkanaal. De gemeente werkt hierbij samen met de Stichting Windenergie Wageningen en Staatsbosbeheer. De Stichting en Staatsbosbeheer hebben daarna onderzoeken uit laten voeren naar de haalbaarheid van de windmolenlocatie in de omgeving van het Havenkanaal.

vroege vogels

Bron: Gemeente Wageningen

 

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.