Windpark Koningspleij kan doorgaan

| 1 april 2020

© Windparkkoningspleij.nl

Vandaag deed de Raad van State positief uitspraak over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de watervergunning voor Windpark Koningspleij. Deze zijn nu onherroepelijk waardoor de bouw van de vier geplande windturbines kan beginnen.

Eerder had de Raad van State de bouw tegengehouden omdat voor twee huizen aan de Veerweg niet voldoende bewezen was dat het om bedrijfswoningen ging en dat deze door de nabijheid van een windturbine te hoge geluid en schaduwhinder te verduren zouden krijgen.

De initiatiefnemers moeten er nu voor zorgen dat het geluidsniveau bij deze twee woningen niet hoger wordt dan is vastgelegd in het maatwerkvoorschrift dat de gemeente Arnhem na de eerdere uitspraak voor de twee woningen heeft vastgesteld.

Over Windpark Koningspleij
Het windpark valt binnen het bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij’ voor 4 windturbines en een zonnepark van 8,5 hectare op Koningspleij Noord, aan de Arnhemse Kleefse Waard. De vier windturbines komen in een lijnopstelling langs de Pleijroute (N325) te staan. Deze hebben een ashoogte van minimaal 98 meter en maximaal 120 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 en maximaal 120 meter. De tiphoogte wordt minimaal 148 meter en maximaal 180 meter.

Windpark Koningspleij is een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Prowind en Pure Energie. Drie van de vier windmolens zijn een burgerinitiatief. Sinds 2017 zijn al meer dan 570 voorinschrijvers geworven onder de bewoners van Arnhem en omgeving. Vanaf morgen, 2 april, staat de definitieve inschrijving open voor alle bewoners in de regio. De vierde molen wordt ontwikkeld door Pure Energie en zal de stroom op gaan wekken voor Industriepark Kleefse Waard.

Het windpark zal in de loop van 2021 operationeel moeten zijn. De vier windmolens gaan samen naar verwachting 34 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken.

 

 

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.