Zonne- & windenergie worden concurrerender

| 1 september 2015

De afgelopen 5 jaar zijn de kosten van elektriciteitsopwekking door energiebronnen als zonne- en windenergie fors gedaald door de technologische vooruitgang. Ondanks dat ze nog wel duurder zijn dan fossiele brandstoffen is de kloof wel kleiner geworden.

Voor het produceren van elektra m.b.v. gas, kolen en nucleaire centrales liggen op 100 dollar per MWh, vergeleken met 200 dollar per MWh voor zonne-energie. 5 jaar geleden kostte het nog $500 per megawattuur om t zonne-energie stroom op te wekken.

De door IEA berekende kosten houden rekening met investeringen, brandstof, onderhoud en ontmanteling van installaties gedurende de levenscyclus. Er zijn grote regionale verschillen. Zo kost het in België $312 per megawattuur om met behulp van zonnepanelen stroom op te wekken, vergeleken met $167 in Spanje.

Het onderzoek van de IEA stelt vast dat geen enkele technologie het goedkoopst is onder alle omstandigheden en dat de kosten sterk afhangen van de beschikbare grondstoffen, loonkosten en lokale wet- en regelgeving, schrijft Bloomberg.

Zonne- en windenergie concurreren flink met elkaar

Bron: FD

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.