2015: Vier windmolens Nieuw Prinsenland

| 2 april 2013

Raedthuys en Suiker Unie hebben een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van windmolens op het terrein van de suikerfabriek te Dinteloord die onderdeel is van AFC Nieuw Prinsenland. Deze windmolens zijn onderdeel van het windpark van in totaal zeven windturbines dat op Nieuw Prinsenland ontwikkeld wordt. Het  windpark krijgt de naam Nieuw Prinsenland. Het windpark levert een belangrijke bijdrage aan de opwekking van duurzame energie op het bedrijventerrein Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland, waar Suiker Unie mede-initiatiefnemer van is.

De windturbines leveren in totaal 36,3 miljoen kWh per jaar op, goed voor ruim 10.000 huishoudens. De komst van de windturbines past geheel in de duurzaamheid doelstellingen van Suiker Unie, Raedthuys en het  Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland. De  komst van de windturbines betekent een vermindering van 20.000 ton CO2 emissie per jaar. Naast de mogelijkheid om energie af te nemen, biedt  Raedthuys particulieren de mogelijkheid zelf te participeren in het windenergieproject door bijvoorbeeld obligaties of windenergiedelen. Naar verwachting wordt in 2015 gestart met de bouw van het windpark.

Lees hier het hele bericht.

Bron: Windpark Nieuw Prinsenland.

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.