ACM positief over gezamenlijk inkopen door bedrijven en instellingen van elektriciteit uit windpark Hollandse Kust West

| 2 maart 2022

ACM positief over gezamenlijk inkopen door bedrijven en instellingen van elektriciteit uit windpark Hollandse Kust WestDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze week positief gereageerd op twee initiatieven waarbij concurrerende bedrijven samenwerken. Het gaat over een initiatief voor het gezamenlijk inkopen door bedrijven en instellingen van elektriciteit uit een windpark en over het afspreken van dezelfde prijs voor CO2 in de rekenmodellen voor investeringen in de elektriciteitsnetten door netbeheerders.

De ACM geeft aan dat deze initiatieven bijdragen aan de verduurzaming van de energiesector en niet in strijd zijn met de concurrentieregels.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Bedrijven mogen samenwerken om duurzame doelen te halen. De Mededingingswet biedt die ruimte ook. Wij kijken graag mee als bedrijven met vragen zitten over dit soort samenwerkingen. Inmiddels zijn al verschillende partijen naar ons toegekomen met initiatieven die bijdragen aan de transitie naar duurzame energie en andere duurzaamheidsdoelen. Dat juichen we toe.”

Gezamenlijke inkoop energie van offshore windpark Hollandse Kust West

Het eerste initiatief komt van VEMW, een vereniging voor bedrijven en instellingen die belangen behartigt van zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW wil dat haar leden samen een stroomafnamecontract (PPA) kunnen sluiten met de toekomstige bouwers van het windpark Hollandse Kust West. Op die manier is hun elektriciteitsprijs voor groene energie voor een aantal jaren vastgelegd en stimuleren de aangesloten bedrijven de productie van duurzame energie. Voor een ontwikkelaar van windparken is het gunstig als er langjarige leveringscontracten zijn. VEMW heeft aan de ACM gevraagd of dit binnen de Mededingingswet valt.

Volgens de AMC geldt dit initiatief voor één windpark  en blijven er voor bedrijven en ontwikkelaars van windparken voldoende mogelijkheden over om ook elders duurzame energie te kopen en te verkopen. Daarom is geen sprake van strijd met de mededingingsregels. Bovendien is de ACM ook blij met het feit dat er zich onder de leden van VEMW niet alleen grote maar juist ook kleine(re) bedrijven bevinden die op deze manier ook rechtstreeks groene energie kunnen inkopen bij de producent.

Samenwerking Netbeheerders

Netbeheerders wilden in 2021 met elkaar afspreken dat ze – om te beginnen – een prijs van 50 euro per ton CO2 gebruiken bij inkoop- en investeringsbeslissingen. Op die manier zou het aantrekkelijker worden om investeringen te doen die leiden tot minder CO2-uitstoot. De ACM heeft dit voornemen in het najaar van 2021 beoordeeld.

Inmiddels hebben partijen de rekenprijs verhoogd naar 100 euro. De ACM concludeert dat ook bij een hogere prijs voor CO2, de duurzaamheidsbaten opwegen tegen de mogelijke kosten voor gebruikers. Alle gebruikers van energie hebben voordeel van de afspraak als de CO2 uitstoot minder wordt. De ACM ziet verder dat samenwerking noodzakelijk is om dit voordeel te behalen en er blijft voldoende ruimte voor concurrentie. Daarom valt deze samenwerking onder de uitzondering van het kartelverbod en mogen de netbeheerders op dit punt samenwerken. Bron: ACM

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.