AWS, WindEurope en Accenture ontwikkelen digitale tool om windvergunningen in Europa te stroomlijnen

| 2 mei 2023
De complexe en langdurige vergunningsprocedures voor hernieuwbare energieprojecten vormen een van de belangrijkste obstakels voor een snelle invoering. Amazon Web Services (AWS) en Accenture hebben in samenwerking met WindEurope een prototype van een digitale vergunningentool ontwikkeld om een oplossing te bieden.

Bron: AWS

Ongeveer 80 GW aan windenergiecapaciteit zit momenteel vast in vergunningsprocedures in heel Europa. Het duurt te lang voordat ontwikkelaars vergunningen krijgen – tot negen jaar in sommige landen. Dit is onverenigbaar met de klimaat- en energieambities van de EU – vorig jaar heeft de EU slechts 16 GW aan nieuwe windenergie geïnstalleerd, terwijl zij tot 2030 jaarlijks gemiddeld 31 GW nodig heeft om haar doelstellingen te halen.

Vergunningen stroomlijnen, transparantie bieden

Met behulp van Amazons kenmerkende innovatiemechanisme “Working Backwards” werkten de teams van AWS, WindEurope en Accenture samen met vergunningverleners in verschillende lidstaten aan de ontwikkeling van een digitale vergunningsoplossing.

De digitale vergunningentool EasyPermits, stroomlijnt het goedkeuringsproces voor windparken in Europa. Het EasyPermits-platform biedt één locatie voor belanghebbenden om workflows te automatiseren, de nauwkeurigheid van aanvragen voor windvergunningen te vergroten en de transparantie van het proces te verbeteren. Dit alles moet bijdragen tot een meer gestroomlijnd vergunningsproces.

Probleemoplossing voor vergunningsprocessen

Het vergunningsproces is zeer manueel en omvat coördinatie met vele vergunningsinstanties op lokaal, regionaal en nationaal niveau. In veel rechtsgebieden kan één persoon verantwoordelijk zijn voor de verwerking van meerdere papieren vergunningsaanvragen van 450 pagina’s, het verduidelijken van vragen met ontwikkelaars, het bijeenbrengen van de juiste deskundigen en het verzamelen van alle vereiste interdepartementale input. En dat zonder de noodzakelijke communicatie met de belanghebbenden over de voortgang van de aanvraag.

De end-to-end vergunningentool, aangedreven door AWS-diensten, waaronder AWS S3, Lambda, Amplify, Cognito, Textract en Lex kan lokale, regionale en nationale agentschappen in staat stellen om:

  • De verwerkingstijd te verminderen door digitalisering en automatische extractie van gegevens uit documenten, waardoor vergunningsmedewerkers meer tijd kunnen besteden aan de meest waardevolle taken.
  • De nauwkeurigheid van windvergunningaanvragen verhogen door middel van geautomatiseerde checklists en workflow triggers en meldingen voor noodzakelijke belanghebbenden van het agentschap.
  • Alle documenten verzamelen, beheren en verwerken in één enkele opslagplaats.
    Transparantie over de voortgang tijdens het hele vergunningsproces.
  • Op het platform beschikbare workflows en aanvraagsjablonen kunnen ontwikkelaars ook helpen meer consistente projectvoorstellen in te dienen, terwijl het publiek en andere autoriteiten betere toegang krijgen tot nuttige informatie zoals batenbeoordelingen of documentatie over de economische en milieueffecten.

Oproep aan sector

De partijen deden vorige week tijdens de jaarlijkse conferentie van WindEurope in 2023 een beroep op spelers uit de sector om te helpen dit proefsysteem verder te verbeteren en voor het eerst te beta-testen . Feedback van gebruikers zal de oplossing verfijnen, zodat deze bij invoering de time-to-value voor windparkontwikkelaars, gemeenten en lokale gemeenschappen kan versnellen. Bron: AWS

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.