Bestemmingsplan windpark Nijmegen is aangenomen

| 2 oktober 2014

Mooi nieuws voor windpark Nijmegen. Gisteravond is het bestemmingsplan voor windpark Nijmegen – Betuwe met een ruime meerderheid (37 van 39 leden) aangenomen door de Nijmeegse gemeenteraad.

Begin juli bleek uit de resultaten van een jaar wind meten dat het hard genoeg waait voor een goede opbrengst. En op 26 augustus heeft het Nijmeegse College van B& ;W het bestemmingsplan voor Windpark Nijmegen-Betuwe goedgekeurd.

Ook de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de stichting Wiek-II is op 26 augustus getekend, waarmee het College aangeeft er vertrouwen in te hebben dat Wiek-II samen met onze coöperatie WindpowerNijmegen een echt burgerwindpark gaat realiseren.

Aan de zuidkant van de snelweg A15, van knooppunt Ressen naar het westen, zijn plekken aangewezen voor negen windmolens met een tiphoogte van 150 meter: vier op Overbetuws grondgebied en vijf op Nijmeegs grondgebied.Voor  alle vijf de molens op Nijmeegs grondgebied is de coöperatie WindpowerNijmegen als initiatiefnemer aan zet.

Een Milieu Effect Rapport (MER) geeft meer duidelijkheid over de inpasbaarheid en effecten in de omgeving en over de opbrengst van de negen windmolens.  Rekening houdend met vervolgprocedures, is de verwachting dat er tussen  2016 en 2017 met de bouw van de windmolens gestart kan worden.

windpark nijmegen

Bron: Windpark Nijmegen

Tags: , , , , , , ,

Category: Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.