Coalitie Wind Meets Industry presenteert actieagenda voor verbinding industriële vraag naar groene energie met aanbod offshore wind

| 2 juli 2020

© Windmeetsindustry.nl

Op woensdag 1 juli vond tijdens een webinar de lancering van de coalitie Wind Meets Industry plaats. Deze coalitie wil een verbinding leggen tussen de toekomstige uitrol van offshore wind en van grootschalige elektrificatie in de industrie. In een actieagenda zet de coalitie uiteen welke drempels overwonnen moeten worden om de industrie te verduurzamen en hoe deze overwonnen kunnen worden.

De coalitie Wind Meets Industry bestaat uit Energie-Nederland, NWEA, VEMW en de Topsector Energie. Volgens de coalitie is wind op zee een onmisbaar element om de verduurzaming van de industrie te realiseren. Uitwisselen van kennis is hierbij noodzakelijk.

Bij de ontwikkeling van het actieplan is input gevraagd van bedrijven en andere brancheverenigingen uit de energiesector en industrie zoals VNCI, VNPI, FME en VNMI.  In het plan zijn 11 acties opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de koppeling bereikt kan worden. Deze 11 acties zijn verdeeld over 4 thema’s. Voor elk thema zijn specifieke randvoorwaarden genoemd waarvoor de samenwerking wordt gezocht met partijen als de overheid en TenneT.

De hoofdpunten uit het actieplan zijn:
1. De tijdige beschikbaarheid van elektriciteitsinfrastructuur. De coalitie maakt gezamenlijk plannen voor vraag en aanbod en onderzoekt hoe zij bij kan dragen aan het sneller aanleggen van infrastructuur op land en zee. Zo staan ze samen sterker in gesprek met de netbeheerders en overheid.
2. De coalitie gaat voorstellen doen voor een pad waarbij investeringen gelijktijdig kunnen oplopen en zet in op het opstellen van een langjarige elektrificatie-agenda met de overheid.
3. De coalitie gaat kennissessies tussen de sectoren organiseren. Zo kunnen de sectoren samen innoveren en financiering zoeken.
4. De coalitie onderzoekt hoe de energievraag flexibeler kan meebewegen met het aanbod, zowel op de korte als de lange termijn. Ook zullen zij aanbevelingen doen over regelgeving en stimulerend overheidsbeleid.

Dit moet gaan leiden tot voordelen voor alle betrokken partijen:
• Windenergiesector: meer zekerheid over de groei van de vraag naar duurzame
elektriciteit en groene waterstof.
• Industrie: beter inzicht in de kosten van elektrificatie waardoor zekerheid ontstaat over de kosten van de businesscase hiervoor. Dit biedt perspectief ontstaat voor opschaling van elektrische processen en daardoor kostenverlaging.
• Netbeheerder: zekerheid over de groei van vraag en aanbod geeft de netbeheerder zekerheid
over welke investeringen hij in het transportnet moet doen. Als laatste zorgt zekerheid over de vraag en aanbodkoppeling voor lagere kosten voor de maatschappij en versneld realiseren van klimaatdoelen.
• Overheid: met noodzakelijke wet- en regelgeving en stimuleringen vanuit de overheid gewaarborgd gaan de beide sectoren daarmee staan voor hun verantwoordelijkheid om de doelen zoals afgesproken in het Klimaatakkoord te behalen.

Zowel Manon van Beek namens TenneT en Sandor Gaastra en Focco Vijselaar van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat namens de overheid hebben tijdens het webinar positief gereageerd op het initiatief.

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.