Duurzaam laden moet ruimte bieden voor meer zonne- en windenergie

| 2 juni 2020

© Vattenfall

Vattenfall, projectbureau MRA-Elektrisch en 11 gemeenten gaan een pilot starten met groen laden. Een innovatieve door Vattenfall ontwikkelde software in zo’n 80 openbare laadpunten moeten gaan bepalen hoe snel elektrische auto’s laden. Door de laadpalen te koppelen aan de onbalansmarkt voor stroom kunnen pieken en dalen benut worden en het aandeel zonne- en windenergie op het elektriciteitsnet blijven groeien.

Met groen laden bepaalt de hoeveelheid beschikbare stroom hoe snel een auto wordt opgeladen. Is er veel stroom, dan wordt de auto op maximale snelheid opgeladen. Neemt het aanbod af, bijvoorbeeld als de wind wegvalt, dan wordt de laadsnelheid tijdelijk aangepast. Zo helpen elektrische rijders mee om schommelingen in het aanbod van elektriciteit op te vangen.

Op de onbalansmarkt voor energiebedrijven wordt precies bijgehouden hoeveel energie er wordt geproduceerd en afgenomen. Elk kwartier controleert de software hoeveel elektriciteit er beschikbaar is en past de software de capaciteit van de laadpunten hierop aan. Dankzij de innovatie worden elektrische auto’s vaker geladen met groene stroom.

Stabieler elektriciteitsnetwerk
Toepassing op grote schaal moet piekbelastingen helpen te voorkomen en verhoogt de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast schept dit ruimte om duurzame energiebronnen als zon en wind op grotere schaal aan het netwerk toe te voegen, zonder dat er grote investeringen voor nodig zouden zijn in het elektriciteitsnet.

Gevolgen voor E-rijder
Om ervoor te zorgen dat de elektrische rijder met een volle accu op weg kan kent het sturingssysteem restricties. Daarnaast vermijdt groen laden de periodes waar minder energie wordt geproduceerd en de stroom duur is. Voor de elektrische rijder liggen op termijn lagere tarieven in het verschiet, meldt Vattenfall. Meer info op Groenladen.nl

Partners
De elf deelnemende gemeenten die voor de pilot 80 laadpunten beschikbaar hebben gesteld zijn Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Bergen NH, Edam-Volendam, Heemskerk, Huizen, Nieuwegein, Oostzaan, Ouder-Amstel en Zaanstad.

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren om zo de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

Tags: , , , , ,

Category: Groene energie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.