Eneco opent publieke investeringsronde windpark Hogezandse Polder

| 2 februari 2021

WP Hogezandse Polder. © Eneco

Eneco heeft op 1 februari 2021 een publieke lening geopend voor haar windpark Hogezandse Polder. Het energiebedrijf biedt de publieke lening, met een maximale waarde van 1,5 miljoen euro, aan via het participatie concept ‘Eneco WindOpbrengst’. De campagne loopt van 1 februari 2021 tot en met 30 april 2021. Omwonenden van het 30 MW windpark bij Numansdorp en alle inwoners van de Gemeente Hoeksche Waard krijgen voorrang.

Windpark Hogezandse Polder bestaat uit 9 windturbines in Numansdorp, langs het Hollands Diep, in de gemeente Hoeksche Waard. Initiatiefnemer Eneco nam het windpark in maart 2019 in gebruik. De 9 windturbines, met een gezamenlijk vermogen van 30 MW, wekken jaarlijks 107 GWh groene stroom op.

Eneco heeft met de gemeente Hoeksche Waard afgesproken omwonenden van het windpark de mogelijkheid te bieden om mee te profiteren van de winst die het windpark oplevert. “De ambitie van de Hoeksche Waard is om in 2040 geheel energieneutraal te zijn”, aldus wethouder Piet van Leenen. “Hiermee leggen wij de lat hoger dan de landelijke ambitie, die uitgaat van in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van duurzame energie uit bijvoorbeeld wind of zon is nodig om deze doelstelling te behalen. Dit windpark levert hier ook een mooie bijdrage aan. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat direct omwonenden kunnen profiteren van projecten als deze.”

Eneco Windopbrengst
Via het participatie concept ‘Eneco WindOpbrengst’ krijgen geïnteresseerden de kans om te investeren in Eneco’s windpark. Inwoners van de Gemeente Hoeksche Waard krijgen als eerste de mogelijkheid om te investeren in Hogezandse Polder. Dit kunnen zij tegen een rendement van 2,5%. Andere geïnteresseerden ontvangen 2% rendement.

De investering, met een looptijd van 5 jaar, loopt via Ecco Nova, een crowdfundingplatform voor duurzame investeringen. Hier kunnen geïnteresseerden WindOpbrengst leningdelen kopen en beheren. Meedoen kan vanaf 50 euro tot maximaal 2.500 euro. Jaarlijks ontvangen deelnemers een vijfde deel van hun investering terug en ontvangen zij vijf jaar lang het vastgestelde rendement. Op 1 mei 2021 start de looptijd van 5 jaar.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.