Enquete windenergie provincie Utrecht

| 2 mei 2011
Bron: Natuur en Milieufederatie Utrecht

De Natuur en Milieufederatie Utrecht is voorstander van duurzame energie, ook in de provincie Utrecht. Duurzame bronnen als de zon, de wind en biomassa zijn daarbij allemaal in beeld. De NMU wil de discussie over windenergie in de provincie Utrecht graag nu voeren, omdat er dit jaar een nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie wordt gemaakt.

De NMU vindt het belangrijk dat daarin ruimte is voor windenergie. Maar voelt uiteraard ook het spanningsveld tussen landschap en natuur enerzijds en de plaatsing van windmolens anderzijds. Om het debat aan te jagen, begint de NMU met een peiling onder de Utrechters.

Wat vinden zij van duurzame energie? Is er ruimte voor windenergie in Utrecht? En waar dan? Ook organiseren zij begin juni een debat en op 18 mei een excursie naar het windpark in Lopik. Wat vinden de burgers woonachtig in de provincie Utrecht van windenergie? Is er ruimte voor? Via www.nmu.nl/enquete kunt u de vragenlijst invullen.

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.