Flinke discussies Friese politiek: windmolens op land of IJsselmeer

| 2 juni 2014
De politiek is er nog niet uit. Hoe groot moet het windpark Fryslân worden wat voor de IJsselmeerkust moet komen?Werkgroep Fryslân foar de Wyn zoekt momenteel naar alternatieven op land.
Als die plannen uitvoerbaar zijn, hoeven er geen windmolens in het IJsselmeer met een totaal capaciteit van 400 MW gebouwd te worden. Reden voor de provinciale staten om nog geen definitief besluit te nemen en minister Kamp heeft in zijn brief van 21 mei de provincie Friesland tijd tot nadenken gegeven. 
Reden voor coalitiepartijen CDA en PvdA om nu nog zo veel mogelijk speelruimte te willen houden. Zij willen kijken wat er mogelijk is met deelname van burgers in windmolens, aan sanering van oude molens en aan het zoeken van breed draagvlak. ,,Dit zal resulteren in meer megawatts met minder molens in het landschap. Dat wordt door tegenstanders wel eens vergeten”, aldus PvdA’er Tjerk Voigt. Op dit moment staan er 330 windmolens op het Friese vasteland met een opgeteld rendement van 160 MW.
Andere fracties waren minder omzichtig. VVD, PVV en Friese Koers wezen elke vorm van windenergie op land af, wat ze op een felle aanval van Anja Haga van de ChristenUnie kwam te staan. ,,Dat is bijzonder laf. Als we zoiets roepen, doet het rijk het voor ons. We kunnen beter zelf kijken wat er mogelijk is.”
FrieslandCampina
Bron: Friesch Dagblad

Tags: , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.