Gemeente Kampen wil maximaal 140 GWh windenergie opwekken tot 2030

| 2 april 2024

De gemeente Kampen heeft in de zogenaamde programmeringsafspraken met de provincie Overijssel afgesproken dat er in het gebied Kampen Zuid maximaal 140 GWh windenergie zal worden opgewekt tot 2030. Het gaat om 4 tot 7 windturbines.

De windturbines moeten ervoor zorgen dat de gemeente Kampen haar ambitie van 156 GWh windenergie in 2023 kan realiseren. Op dit moment staan er vier windturbines verspreid over Haatland en Zuiderzeehaven. De precieze hoeveelheid windturbines die erbij komen is nog afhankelijk van het vermogen.

In overleg met de gemeente

De provincie gaat over de ontwikkeling van windenergie in de provincie, maar werkt daarbij samen met gemeenten. Voor elk zoekgebied voor windenergie maakt de provincie afspraken met gemeenten. Met deze ´programmeringsafspraken´ kan de provincie ervoor zorgen dat het verlenen van vergunningen in goede banen geleid wordt. Er kan niet méér windenergie in een gebied worden opgewekt dan afgesproken. Door deze aanpak is het voor inwoners ook duidelijk wanneer het proces voor de plannen rondom windenergie in hun omgeving begint.

De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van windenergie goed geregeld wordt. Niet alleen voor wat betreft veiligheid en bijvoorbeeld natuurwaarden, maar ook als het gaat om participatie en lokaal eigendom. De gemeente wil dat duurzame energieprojecten voor minstens de helft in lokaal eigendom ontwikkeld worden. Dat betekent dat een groep van inwoners, lokale bedrijven en agrariërs het windproject mee kan ontwikkelen. Iedereen die dat wil, kan hierbij aansluiten.

“We trekken samen met de provincie op in dit proces, ook als het gaat om inwonersbetrokkenheid en lokaal eigendom. De gemeente wil ervoor zorgen dat inwoners kunnen profiteren van de windmolens en zeggenschap krijgen over de projecten. Dat kan goed geregeld worden via lokale energie-initiatieven. Wij ondersteunen de energiecoöperaties in onze gemeente, zoals de Maatschappelijke Energiecoöperatie IJsseldelta en Coöperatie Laag-Zalk zodat zij kunnen werken aan lokaal eigendom bij nieuwe windprojecten. Vorige week hebben we bij een informatiebijeenkomst over dit onderwerp bewoners en omwonenden van het gebied verteld over onze intentie om deze afspraken met de provincie te maken.”, zegt Erik Faber, wethouder duurzaamheid.

Verzoek indienen

Van 1 september tot en met 31 december kunnen initiatiefnemers een verzoek voor planologische medewerking indienen bij de provincie. De provincie kan dan de verschillende initiatieven in een gebied met elkaar vergelijken. In overleg met de gemeente wordt het beste initiatief geselecteerd. Bron: Gemeente Kampen

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.