Gemeenteraad Waadhoeke heeft geen bezwaar tegen vervanging Dorpsmolen Hitzum

| 2 april 2023

Bron: Waadhoeke/Pondera

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft op 30 maart een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de vervangende nieuwbouw en opschaling van de dorpsmolen in Hitzum, in Friesland.

Bij Hitzum draait sinds 1995 een dorpsmolen. Het gaat om een Micon M700/225 met een rotordiameter van 29,8 meter, een ashoogte van 30 meter en een tiphoogte van 45 meter. De vereniging achter deze windmolen, windmolenvereniging “Út ‘e lijte”,  heeft in juni 2022 een verzoek ingediend om deze te vervangen voor een moderne windturbine. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig.

Het betrof een flexibele aanvraag waarbij de keuze van de windturbine pas wordt bepaald als er gebouwd mag worden. Wel zal dit binnen de vergunde brandbreedte gebeuren, zoals een maximale rotordiameter van 80 meter en tiphoogte van 100 meter. De locatie van de nieuwe windturbine is circa 40 meter noordwestelijker dan de locatie van de
bestaande windturbine.

Op 7 maart besloot het collega van B&W van de gemeente Waadhoeke om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de vervangende nieuwbouw van een dorpsmolen in Hitzum en adviseerde de Raad om dit ook te doen.. Op 30 maart jongsleden heeft ook de Raad van Waadhoeke hierover gestemd. Tijdens de vergadering stemden alle aanwezige partijen in met de verklaring van geen bedenkingen. Bron: Waadhoeke

Tags: , , , , ,

Category: Kleine Windmolens, Windenergie

Reacties zijn gesloten.