Handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’

| 2 juli 2019

Natuur en Milieufederaties en Energie Samen presenteerden op 1 juli jl. de uitgave ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’.  Het is een handreiking voor gemeenten met praktische adviezen en voorbeelden om de energietransitie succesvol te realiseren.

De uitgave geeft hiermee handen en voeten aan één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord van afgelopen vrijdag. De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen willen met deze uitgave een bijdrage leveren aan het proces om wind- en zonneparken te realiseren samen met de bevolking en met draagvlak. Het toewerken naar Regionale Energiestrategieën de komende tijd biedt hiervoor kansen.

De focus is op een zorgvuldig proces waarin alle stakeholders worden betrokken en sturen op lokaal eigendom. Een van de voorbeelden in de handreiking is Windpark Nijmegen-Betuwe waar ervaring is opgedaan met het in coöperatief eigendom realiseren van een windpark.

Een belangrijke boodschap uit de handreiking is dat gemeenten zelf de regie moeten nemen bij het burgerparticipatieproces en dit niet alleen aan de projectontwikkelaars overlaten. Ook als de energie-opgave al is vastgesteld. Samen met de bevolking zouden randvoorwaarden moeten worden opgesteld. Tenminste 50% lokaal eigendom is volgens de handreiking wenselijk en mogelijk, zelfs als er nog geen ervaren energiecoöperatie is. De uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. Lees hier de volledige handreiking.

Tags: , , , ,

Category: Klimaatverandering, Windenergie

Reacties zijn gesloten.