Inwoners gemeente Staphorst kunnen participeren in Windpark Bovenwind

| 2 april 2023

© Wijd Duurzaam Staphorst

Energie coöperatie Wijd Duurzaam Staphorst heeft op 31 maart een participatieronde geopend voor Windpark Bovenwind in Lommert, in de gemeente Staphorst. Leden van de coöperatie kunnen zich hier voor inschrijven.

De bouw van Windpark Bovenwind is begin vorig jaar opgestart en is nu in de eindfase beland. Het windpark, met 3 windturbines van het type type Enercon E-138 EP3 E3, met een rotordiameter van 138 m en een nominaal vermogen van 4,26 MW, is in handen van energie coöperatie Wij Duurzaam Staphorst. Het doel van de coöperatie was om deze in 100% lokaal eigendom te realiseren waarbij de winst van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat.

De voorfase is onder andere gefinancierd door lokale inwoners en ondernemers en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hun investering wordt nu omgezet in participaties.

Nu kunnen inwoners van de gemeente Staphorst in deze fase participeren.  De voorwaarde is dat zij lid moeten zijn van Wij Duurzaam Staphorst. Er kan ingeschreven worden voor maximaal € 5.000,-. Bij de toewijzing van de certificaten aan de inwoners zal er gestreefd worden naar een zo breed mogelijke spreiding over de inwoners van de Gemeente Staphorst.

De inschrijvingsronde sluit op het moment dat het streefbedrag is gehaald doch uiterlijk op 21 april 2023.  Bron: Wij Duurzaam Staphorst

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.