Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie opgericht

| 2 april 2013

Afgelopen week stond in weekblad Elsevier een artikel omtrent de oprichting van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie. De NLVOW wil meer stem geven aan mensen die geconfronteerd worden met industriële windturbines en windparken in hun omgeving. De NLVOW is niet tegen windenergie maar richt zich op de belangen van de omwonenden in de besluitvorming over de bouw van windturbines en windparken. Waar het de NLVOW om gaat is een meer evenwichtige afweging van belangen. Waarin die van omwonenden niet worden afgedaan als eigenbelang, maar als evenwaardig aan die van investeerders en grondeigenaren: ‘Het gaat niet alleen om landschap en cultuur of om techniek en winsten – het gaat ook om mensen’.

Lees het originele artikel.

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.