Nieuw hoogspanningsstation voor in Eemshaven opgewekte wind- en zonne-energie in gebruik

| 2 september 2020

Bijenhotel bij het nieuwe hoogspanningsstation in de Eemshaven © TenneT

TenneT heeft vandaag in de Eemshaven een nieuw hoogspanningsstation in gebruik genomen. Het 110 kV-station is onderdeel van een netversterkingsplan dat de netbeheerder samen met Enexis uitvoert in Noord Nederland en moet het groeiende aanbod van duurzame energieproductie in de Eemshaven ondersteunen.

Eemshaven is bezig met een snelle ontwikkeling als energiehaven en met een verduurzamingsproces. Zo heeft de haven al verschillende energiecentrales en dient het als aansluitingspunt voor windparken op zee (zoals het Gemini Offshore Windpark en wellicht in de toekomst het Ten Noorden van de Waddeneilanden windpark), verbinding met de rest van Nederland en zijn hier de interconnectoren (zeekabels) met Noorwegen en Denemarken. Van alle elektriciteit die in of via Eemshaven haar weg vindt naar afnemers (8000 MW) is nu de helft niet meer afkomstig van fossiele bronnen meldt TenneT. De komende jaren worden hier nog nieuwe wind- en zonneparken op zee en op land aangesloten.

Het hoogspanninsstation dat gebouwd is aan de Middenweg is het eerste station dat geheel gebouwd is voor in Eemshaven opgewekte wind- en zonne-energie. Naast de bouw van het station heeft TenneT tevens 9 kilometer lange ondergrondse kabelverbinding aangelegd vanaf het station en is de capaciteit van het bestaande hoogspanningsstation Eemshaven Robbenplaat met 740 MW uitgebreid.

Netversterking in Noord Nederland
TenneT en Enexis Netbeheer zijn in Noord Nederland volop bezig met vergroten van de transportcapaciteit. TenneT bouwt een 380 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Eemshaven (Oudeschip) en hoogspanningsstation Vierverlaten bij Groningen, en breidt het hoogspanningsstation Vierverlaten uit. De nieuwe 380 kV verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding. In afwachting van de ingebruikname in 2023 neemt TenneT in oktober 2020 een (tijdelijk) 380 kV-hoogspanningsstation in Eemshaven (de Oostpolder) in gebruik.

In Groningen en ook in Drenthe zijn TenneT en Enexis Netbeheer bezig met het uitbreiden van de hoog- en middenspanningsnetten. Er zijn nieuwe hoog- en middenspanningsstations gepland zoals op bedrijvenpark Zuid-Groningen, bij Ter Apelkanaal. In voorbereiding zijn capaciteitsuitbreidingen van de bestaande hoogspanningsstations bij Meeden, Delfzijl (Weiwerd) en Assen.

Biodiversiteit bij het hoogspanningsstation
In samenwerking met Groningen Seaports heeft TenneT op een deel van het terrein van het nieuwe hoogspanningsstation voor in totaal 25.000 m2 grond ingezaaid met bloemen. Daarnaast heeft de netbeheerder ook een insectenhotel geplaatst.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.