Offshore windparken benut lage rentestanden

| 2 juli 2015

Een energieteam van Leon Pulles bij Royal Haskoning DHV en Johan Schoone van de Erasmus Universiteit hebben een studie uitgevoerd met als conclusie dat de huidige lage rentestand kansen biedt voor een voordelige financiering voor offshore windparken. 

Wind-op-zee is op dit moment relatief duur in vergelijking met andere duurzame energiebronnen. Echter,wind-op-land is gelimiteerd door ruimtegebrek terwijl zonne-energie simpelweg minder aanlokkelijk is vanwege de beperkte bijdrage aan de duurzame ambities.
Om aan de duurzaamheidsdoelen te voldoen is de overheid daardoor gedwongen om wind-op-zee te
stimuleren, omdat wind-op-zee – ondanks de relatief hoge kosten – namelijk wel veel perspectief biedt. Iedere
vorm om de kosten van wind-op-zee te optimaliseren moet dan ook aangegrepen worden.
Met deze gedachte in het achterhoofd heeft het Energy Finance team van Royal HaskoningDHV onderzoek
gedaan welke mogelijkheden er bestaan om één van de kostenposten – de financieringskosten – te reduceren.
De financieringskosten zijn de kosten die ontstaan door het aantrekken van (vreemd) vermogen ter financiering
van het windpark.

Deze kosten beslaan voor het grootste deel rentelasten, maar ook transactiekosten en
dividenduitkeringen behoren tot de financieringskosten. De kern van het onderzoek beslaat een rondgang langs verschillende financiers – waaronder banken, pensioenbeheerders en private investeerders – om vanuit een praktische invalshoek te kijken naar de mogelijkheden tot kostenoptimalisatie.

Het volledige onderzoek is samengevat in de bijlage ‘Investeren in offshore wind (full summary)’.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat windparken er goed aan doen nú hun financiering rond te
krijgen. Alhoewel er vele risico verminderende maatregelen bestaan, is de op dat moment actuele situatie van
de financiële markten leidend in de bepaling van het rentetarief.

En daarmee dus leidend in de hoogte van de financieringslasten. De huidige, historisch lage rentestand van de ECB geeft windparken daarom een enorm voordeel aan projecten die nu van start zullen gaan.
Ook binnen de risico verminderende maatregelen blijkt een redelijke eensgezindheid onder de financiers.
Ervaren aannemers, ervaren leveranciers en ervaren medefinanciers zorgen allen voor een lager verwacht risico
en dus een lager rentetarief en lagere dividendverwachting. Logischerwijs wordt ook aan de locatie veel waarde
gehecht door alle financiers, alsmede aan betrouwbare gegevens van deze locatie. Ook de overheid heeft een
substantiële rol binnen het mogelijk reduceren van de financieringskosten, doordat een betrouwbaar beleid
vele onzekerheden kan wegnemen rondom zowel opbrengsten als kosten.
Tot slot gaven enkele banken aan welwillend tegenover de introductie van een soft mini perm te staan bij de
financiering van windenergie. Een dergelijke constructie stimuleert herfinanciering na enkele operationele jaren
door middel van een (volledige) cash sweep.

Bron: Royal Haskoning DHV

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.