Openstellingsronde Subsidie Coöperatieve Energie regeling van start

| 2 april 2021

Op 1 april 2021 is de Subsidie Coöperatieve Energie (SCE) regeling gestart. Via deze regeling kunnen coöperaties en VvE’s subsidie aanvragen voor hun lokale duurzame energieprojecten. De openingsronde voor SCE 2021 is gestart op 1 april 9.00 uur en loopt tot 1 december 17.00 uur. Voor deze ronde is een budget van 92 miljoen euro beschikbaar.

De SCE is gericht op energie coöperaties en VvE’s. Met deze subsidieregeling worden zij gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit op te wekken. De technieken die binnen deze regeling vallen zijn zonne-energie, windenergie en waterkracht. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen. De SCE vervangt de fiscale Regeling Verlaagd Tarief, ook wel bekend als de postcoderoosregeling, welke in 2014 geïntroduceerd werd. De regeling staat open tot 1 april 2026.

Budget van 92 miljoen euro

Het budget voor de subsidieregeling SCE in de openstellingsperiode 2021 is 92 miljoen euro. Tot 1 december 17.00 uur kunnen aanvragen ingediend worden. Budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht het budget op een bepaalde dag overtekend raken, dan wordt er binnen die dag geloot. De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. De uiterste datum van ingebruikname voor Zon-PV is 1,5 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening. Voor de categorieën Wind en Waterkracht geldt een realisatietermijn van 3 jaar. Voor de jaren na 2021 volgt er jaarlijks een nieuwe openstellingsronde.

Bedrag per geproduceerde kWh

De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Elk jaar wordt door RVO per type installatie basisbedragen vastgesteld. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan geldt vervolgens voor de hele subsidieperiode van 15 jaar.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag (de marktprijs voor energie). Hierbij wordt een ondergrens gesteld: de basisenergieprijs. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Bezoek de website va RVO voor aanvragen en meer informatie.

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.