Opgericht: Nederweerter Energie cooperatie gaat windenergie stimuleren

| 2 november 2016

Per 1 november heeft Nederweert een eigen energie-coöperatie. De coöperatie is een niet-commerciële vereniging van burgers uit Nederweert die de opbrengsten uit hun activiteiten volledig benutten om Nederweert duurzamer te maken. Deze aanpak sluit ook aan op de toekomstvisie van de gemeente en de Provincie.

De groep wil dat er meer in eigen energiebehoefte kan worden voorzien in Nederweert. Dit kan bijvoorbeeld door burgers te helpen zuiniger om te gaan met energiegebruik of het leveren van advies inzake het aanbrengen van individuele zonnepanelen. Ook het zelf ontwikkelen en in exploitatie nemen van een of meer windmolens of zonneparken behoort tot de mogelijkheden.

Om dit te organiseren is nu de Nederweertse Energie Coöperatie opgericht – de democratische ondernemingsvorm voor burgers om met energiebesparing en duurzame energie te ondernemen.

Binnenkort zal het oprichtingsbestuur een eerste officiële bijeenkomst organiseren waar men zich kan aanmelden als lid. In een volgende bijeenkomst zal een definitief bestuur worden gekozen. Ook kunnen dan werkgroepen met specifieke zaken, zoals zonneparken windparken of energie advies aan de slag.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.