Ørsted en Enefit werken samen aan offshore windparken in de Baltische landen

| 2 mei 2021

Bron: Ørsted

De energiebedrijven Ørsted en Enefit hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met de intentie zich tot de belangrijkste ontwikkelaar van offshore windenergie in de Baltische landen (Litouwen, Letland en Estland) te ontwikkelen. In de MoU is de doelstelling opgenomen dat de eerste offshore windpark vóór 2030 gerealiseerd zou moeten worden.

Enefit is als staatsbedrijf van Estland het grootste energiebedrijf in de Baltische landen. Daarnaast is Enefit ook internationaal actief in Finland, Polen, Duitsland, Jordanië en Utah/VS.

In het Memorandum of Understanding tussen Ørsted en Enefit is ook vastgelegd dat een joint venture zal worden opgericht voor de ontwikkeling van offshore windenergie.

Als eerste project voor de joint venture komt het offshore project ‘LIIVI laht’ met mogelijk 1000 MW vermogen van Enefit in aanmerking waarvan de ontwikkeling al is opgestart. De locatie van ‘LIIVI laht’ ligt in het Estlandse gedeelte van de Golf van Riga vlak tegen de grens met Letland.

In september 2020 hebben de Letse en Estse regeringen een memorandum van overeenstemming ondertekend voor een gezamenlijk offshore windpark, en onder voorbehoud van een ondersteunend regelgevingskader voor offshore wind is het de ambitie van Ørsted en Enefit om deze vóór 2030 te realiseren.

Interconnectie

Daarnaast heeft Ørsted een vergunningsaanvraag ingediend voor een windpark naast de locatie van ‘LIIVI laht’ maar dan net over de grens van Estland in het gedeelte van Letland. Door op deze twee locaties windparken te ontwikkelen die in eerste instantie aan de nationale E – netten van Estland en Letland aangesloten worden, is het in tweede instantie mogelijk door een koppeling tussen deze windparken (genoemd interconnectie) de nationale E-netten van beide landen aan elkaar te koppelen. Dergelijke koppelingen bieden aanvullende mogelijkheden voor de afstemming van vraag en aanbod in de nationale E-netten. Een soortgelijk interconnectie concept is al gerealiseerd op het Kriegers Flak in de westelike Oostzee tussen een Deense- en een Duitse offshore windpark.

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.