Over 53 km wordt 750 km stroomkabels gelegd voor windpark Wieringermeer

| 2 februari 2018

Heijmans, Gebr. Pol en Van Voskuilen gaat in opdracht van Liander de aansluiting van windpark Wieringermeer op het landelijk electriciteitsnetwerk realiseren. Hier is een bedrag van 17.5 miljoen euro mee gemoeid, de helft voor Heijmans.

Met de 20 kV-infrastructuur kan de netbeheerder het windpark in de toekomst vernieuwen en uitbreiden tot een van de grootste windparken op het vasteland in Nederland.

Het tracé kruist meer dan honderd percelen, waardoor een goede afstemming met perceeleigenaren een belangrijke factor is. Tijdens het ontgraven en aanvullen van de kabelsleuf wordt er maar liefst 800.000 kubieke meter grond verplaatst. Op plekken waar graven niet mogelijk is, zet de combinatie – over een lengte van vier kilometer – 42 gestuurde boringen in. Het project heeft een contractwaarde van 17,5 miljoen euro, waarvan de helft voor Heijmans is.

Over een lengte van 53 km leggen bouwbedrijven 750 km elektriciteitskabel aan t.b.v. de 93 windturbines t.b.v. het windpark Wieringermeer. In 2019 moeten dit er 99 zijn die dan genoeg energie opwekken voor ruim 280.000 huishoudens.

Liander laat het project uitvoeren om het elektriciteitsnetwerk geschikt te maken voor de uitbreiding van het bestaande Windpark Wieringermeer.

In 2019 moeten dit er 99 zijn, die dan genoeg energie opwekken voor ruim 280.000 huishoudens (1 miljard KWh). Hiermee wordt de CO2-uitstoot met 600.000 ton per jaar verminderd

De werkzaamheden buiten – met uitzondering van de booronderzoeken – starten medio april 2018 en de combinatie levert het project eind 2019 op.

Lees origineel bericht

Bron: Heijmans

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.