Ontwikkelingen en uitdagingen bij windenergie op zee

| 2 oktober 2023

Windenergie op zee biedt de Nederlandse energiemarkt mooie kansen. Met de Noordzee heeft ons land een gunstige plek voor deze duurzame energievoorziening. Bovendien wordt windenergie op zee steeds goedkoper. Welke ontwikkelingen maken deze vorm van windenergie nog meer door, en welke uitdagingen staan ons nog te wachten?

Ontwikkelingen wind op zee

Windenergie op zee maakt de laatste jaren positieve ontwikkelingen door. Zo wordt het aanleggen en beheren van de parken steeds efficiënter en neemt het rendement toe. De windturbines die op zee worden geplaatst, worden namelijk steeds groter. Inmiddels hebben turbines bladen tot wel 97 meter lang .

Ook wordt onderzocht hoe windenergie in de toekomst het best kan worden opgeslagen op een moment dat er een teveel aan energie is. Mogelijk kan een waterstofcentrale hierbij helpen. Daarnaast wordt gekeken of windparken gecombineerd kunnen worden met zonneparken.

Voordelen van windparken in de Noordzee

Een windpark op zee wekt hernieuwbare energie op en biedt daarom een goed alternatief voor fossiele energiebronnen. Het verlaagt de koolstofvoetafdruk van de energiemarkt en daarmee ook die van de Nederlandse industrie en huishoudens.

Wil jij zelf graag enkel groene energie verbruiken? Ga dan eens energie vergelijken en kijk hoe groen jouw energieleverancier is. Wellicht is het tijd om over te stappen naar een groenere aanbieder, zodat je jouw CO2-uitstoot verder beperkt.

Windparken in de Noordzee hebben overigens ook enkele voordelen ten opzichte van windturbines op land. Zo blijft er op land genoeg plek voor andere zaken, zoals woningbouw en natuur. Daarnaast is er op zee veel wind, waardoor een windturbine daar meer energie kan opleveren dan op land.

Uitdagingen

Naast voordelen gaat wind op zee gepaard met uitdagingen. Zo zijn de kosten voor de aanleg van een offshore windpark en het onderhoud ervan relatief hoog. Al het materiaal wordt naar zee vervoerd en deels onder water aangebracht, wat het ingewikkelder maakt dan een windturbine op land.

De windenergie die offshore wordt opgewekt, komt terecht op het Nederlandse hoogspanningsnet. Deze energievorm wordt niet gelijkmatig opgewekt, wat zorgt voor pieken die veel van het elektriciteitsnet vragen. Aan het opschalen en bestendig maken van ons net wordt gewerkt, maar het gaat nog jaren duren voordat het zover is.

En hoewel er op zee meer ruimte lijkt voor windparken, heeft het ook daar invloed op de omgeving. Het zeeleven in het gebied kan worden aangetast, omdat de leefomgeving van vissen en vogels verandert. Dit is een uitdaging waar uitbaters van windparken rekening mee dienen te houden.

De laatste uitdaging is circulariteit van windmolens. Als een windturbine het einde van zijn gebruiksduur heeft bereikt, blijken de bladen lastig te recyclen.

Duurzame energiebron

Wind op zee biedt veel kansen voor duurzame energieopwekking. Windenergie is een relatief goedkoop alternatief voor fossiele energie en offshore windturbines leveren veel energie op. Deze duurzame energiebron is dan ook volop in ontwikkeling: zowel op het gebied van innovatie als het aantal windparken in de Noordzee.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.