Plan van Ørsted voor Droppable Oyster Structures bij Borssele 1&2 ter inzage

| 2 juli 2024

Ørsted, eigenaar van het offshore windpark Borssele 1&2, heeft een vergunning aangevraagd bij de overheid voor het pilotproject Droppable Oyster Structures. De minister voor Natuur en Stikstof is van plan een vergunning te geven. Tot en met 13 augustus kan nog een zienswijze worden ingediend op dit voorstel.

Borssele 1&2 © Ørsted

Bij de pilot laten Ørsted en Van Oord oesterstructuren afzinken rond 2 windturbines in Borssele 1&2. Zij willen onderzoeken of dit kan helpen bij het herstel van de Europese platte oester in de Noordzee. Er is hier sprake van een Natura 2000-activiteit. Op 22 april is hiervoor een vergunning op grond van de Omgevingswet ingediend. De vergunning is aangevraagd voor de periode van 1 oktober 2024 tot en met 30 november 2025.

De beoogde activiteit vindt plaats op 7,6 kilometer ten westen van Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan en op 11,6 kilometer ten westen van Natura 2000-gebied Voordelta. De partijen zijn van plan om in het najaar van 2024 betonnen tetrapod-structuren met levende oesters uit te zetten. Alle levende platte oesters die voor de pilot worden gebruikt zijn afkomstig uit de Tralee Bay, Ierland en worden tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden vanaf een CTV geplaatst.

Naast het testen van de tetrapod-structuren worden een kleine hoeveelheid GEOWALL-blokken gemaakt van baggerspecie getest. Deze blokken bestaan voor 90% uit hergebruikt natuurlijk materiaal en voor 10% uit bindmiddelen van cement. Het gebruik van deze blokken stelt de partijen in staat om betonconstructies te vergelijken met circulaire constructies op het gebied van van structurele integriteit en oesteroverleving, zo staat vermeld in de Passende Beoordeling van Ørsted. Na de installatie zullen de oesterstructuren op vier momenten worden gemonitord et een ROV. Het totale project heeft een duur van maximaal 8 jaar.

Het project kan invloed hebben op natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden. De minister heeft echter op basis van de uitgevoerde Passende Beoordeling geen bezwaren tegen het project.

Een zienswijze indienen

Vanaf vandaag ligt het ontwerpbesluit van de minister ter inzage. Tot en met 13 augustus kan hierop een zienswijze worden ingediend voordat de minister een definitief besluit zal nemen. Er kan enkel een zienswijze worden doorgeven als het over de natuur gaat. Bron: RVO

Tags: , , , , , , ,

Category: Ecologie, Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.