Plan voor 28 windturbines langs de A16 krijgt groen licht

| 2 december 2020

Bron: EnergieA16

Vandaag deed de de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State positief einduitspraak over het provinciale inpassingsplan Windenergie A16. Het plan dat in 28 windturbines over een lengte van 28 km langs de snelweg A16 voorziet kan nu uitgevoerd worden.

De 28 windturbines worden in 4 clusters gerealiseerd. Bij knooppunt Klaverpolder voorziet het plan in de gemeente Moerdijk in 3 en in de gemeente Drimmelen in 6 windturbines, in de gemeente Breda voorziet het plan bij knooppunt Zonzeel in 8 windturbines en bij knooppunt Galder in 3 windturbines en ter hoogte van het bedrijventerrein Hazeldonk voorziet het plan in de gemeente Zundert in 8 windturbines. In oktober 2018 zijn hier in totaal 12 omgevingsvergunningen voor verleend, waaronder aan ontwikkelaars Pure Energie dat 7 windturbines verdeeld over 3 clusters zal realiseren, Eneco en Vattenfall.

Tegen het inpassingsplan zijn 23 beroepschriften ingediend, waarvan het merendeel afkomstig is van bewoners en bedrijven die wonen of gevestigd zijn in het gebied waar de windturbines moeten komen. Zij vrezen voor een aantasting van hun woon- en leefklimaat of bedrijfsactiviteiten door de turbines. Het gaat hen met name om geluidsoverlast, hinder door slagschaduw en aantasting van omgevingswaarden, zoals die van het landschap en de natuur.

Tussenuitspraak in juli
In een tussenuitspraak van juli dit jaar over het inpassingsplan Windenergie A16 constateerde de Afdeling bestuursrechtspraak dat provinciale staten van Noord-Brabant bij de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines een aantal beoordelingsfouten heeft gemaakt. De provinciale staten kregen 26 dagen om een aantal gebreken in het bestemmingsplan te herstellen.

Bij besluit van 11 september 2020 hebben provinciale staten het inpassingsplan “Herstelbesluit Windenergie A16”, vastgesteld. Hierover hebben een aantal partijen een zienswijze naar voren gebracht. Volgens de afdeling bestuursrechtspraak is echter de manier waarop provinciale staten de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken in het inpassingsplan hebben hersteld voldoende. Met deze uitspraak zijn het inpassingsplan, de omgevingsvergunningen en ontheffingen wet Natuurbescherming voor de windparken onherroepelijk en is er groen licht voor de komst van de windturbines.

De turbines wekken samen naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. Naar verwachting draaien de turbines eind 2022 en zullen dan een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van de provincie Brabant om 50% van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en 100%  in 2050.

Kwart rendement naar lokale projecten
Een kwart van het rendement uit de windturbines wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.